V Dobříši jsou k dispozici už tři biotejnery na výrobu kompostu

Foto: město Dobříš

DOBŘÍŠ – V červnu byl v Dobříši umístěn první biotejner typu „Dřevák“, který efektivně řeší nakládání s kuchyňským biologickým odpadem rostlinného původu u menších bytových domů. Lidé projevili zájem o další nádoby a tak jsou na území města nyní veřejnosti k dispozici už tři biotejnery.

Jedná se o typ nádoby a zároveň kompostéru, který řeší efektivní, ekonomické a ekologické nakládání s biologickým odpadem rostlinného původu. Je vyrobený z přírodních materiálů a vzniku kompostu v něm pomáhají nasazené žížaly. Ty kompost provzdušňují, díky čemuž nezapáchá a kompostování se tak zásadním způsobem urychluje.

Problém likvidace biologicky rozložitelného odpadu řeší v Dobříši dlouhodobě. Po kladných ohlasech po instalaci prvního biotejneru  radnice rozhodla v říjnu instalovat na městská sídliště pro několik bytových domů další dva typu „Domek“. Obyvatelé žijící v lokalitách, kde jsou BIOtejnery umístěny, dostali do svých schránek letáky s informacemi, co do BIOtejneru mohou odkládat. „Využívat je začali téměř okamžitě, o čem jsem se sama přesvědčila, při pravidelných obhlídkách. O kontrolu biologického odpadu v nádobách se pak za město stará odpadová hospodářka ve spolupráci se zaměstnanci společnosti Dokas. V některých případech občané dokonce projevili zájem, si po naplnění nádoby kompost zpracovat sami,“ řekl místostarostka Dagmar Mášová.

Komentáře