Rada města navrhuje půjčit miliony fotbalu, město ale stále nemá rozpočet

Ilustrační foto.

PŘÍBRAM – Na vedení města se obrátilo vedení příbramského fotbalového klubu FK Viagem Příbram (dříve 1. FK Příbram) s žádostí o sedmimilionovou návratnou půjčku. Rada města zastupitelstvu, které bude dnes tento bod projednávat, doporučuje půjčku schválit. Finanční výbor má ale opačný názor.

Fotbalový klub žádá o návratnou finanční výpomoc ve výši 7.000.000,00 Kč na udržení chodu klubu v současné situaci spojené s výrazným nárůstem cen, především energií, podpora provozu stadionu a příslušné infrastruktury, pomoc s odměnami ligových sportovců, trenérů, realizačního týmu a pracovníků spojených s chodem klubu. Půjčku se zavazuje vrátit nejpozději do 31.12.2023.

Naopak finanční výbor se na svém zasedání 7. prosince loňského roku usnesl, že nedoporučuje půjčku schválit. A to z těchto důvodů:

  1. Ze zveřejněných posledních výkazů za rok 2020 (výkazy za rok 2021 zveřejněny nejsou) v obchodním rejstříku vyplývá, že společnost disponuje záporným vlastním jměním, z čehož může vyplývat pro poskytovatele finanční výpomoci rizik o ohrožení splacení půjčené částky.
  2. Nedostatečná záruka. Navržená zástava dle žádosti a znaleckého posudku poskytnutého žadatelem neodpovídá výši požadované částky NFV, to je částce 7.000.000,00 Kč, neboť v žádosti není zahrnut pozemek p.č. 419/2, který je ve znaleckém posudku oceněn částkou 1.718.990,00 Kč (tržní ocenění).
    Znalecký posudek s celkovou sumou přesahující mírné 7.000.000,00 Kč tedy obsahuje pozemek, který není nabídnut k zástavě. Nabídnutá zástava ve skutečnosti dosahuje hodnoty přibližně 5.300.000,00 Kč.
  3. FV se shodl na tom, že rolí města není půjčovat finanční prostředky jak fyzickým, tak právnickým osobám zejména z podnikatelského prostředí a suplovat tak úvěrová oddělení bankovních institucí .
  4. I v případě splacení zapůjčené částky do 31.12.2023 přijde poskytovatel NFV přibližné o částku 1 mil. Kč z důvodu znehodnocení inflací v délce jednoho roku (finanční výpomoc je bezúročná).
  5. Žádost nesplňovala některé povinnosti nutné pro schvalování podobných žádostí: nebyla zveřejněna závěrka za rok 2021, nebyla prokázána bezdlužnost vůči městu, městským organizacím a státu.

Členové finančního výboru dále konstatovali, že si uvědomují společenskou závažnost situace společnosti, ale z výše uvedených důvodů nemohou doporučit poskytnutí finanční pomoci ke schválení zastupitelstvu města.

Nutno dodat, že město ještě nemá pro letošní rok schválený rozpočet a pracuje v tzv. rozpočtovém provizoriu, kdy je rozdělování peněz z městské kasy až do řádného schválení nového rozpočtu řízeno na základě předešlého roku. Konkrétně se na každý měsíc uvolní jedna dvanáctina loňských výdajů.

Podle zveřejněného programu se příbramští zastupitelé ani na dnešním zasedání schvalováním rozpočtu zabývat nebudou.

Komentáře