Senátor si připomněl sametovou revoluci, s ministrem navštívil Petrovice a zavítal i do Rumunska

Senátor Petr Štěpánek na Národní třídě 17. listopadu 2023. Foto: archiv P. Štěpánka

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAMSKO – Senátor Petr Štěpánek informuje o svých listopadových aktivitách.

Hned zkraje listopadu jsem byl přítomen vyhlášení vítězů soutěže Česká chuťovka 2023 v Národním zemědělském muzeu pod záštitou Senátu. V již 15. ročníku soutěže o značku Dobrý tuzemský potravinářský výrobek uspělo celkem 39 českých firem. Značkou Česká chuťovka 2023 se tak může nově pyšnit 140 výrobků a značkou Dětská chuťovka 2023 pak dalších 17. Titulem Rytíř české chuti byl poctěn Petr Kosiner, jenž se jako šéfkuchař a tvůrce originálních receptur zasloužil o to, že společnost Knedlíky Láznička „povýšila knedlíky na umění“ a její zákazníky oblíbené a vyhledávané výrobky tak získaly již desítky ocenění Česká a Dětská chuťovka.

Zúčastnil jsem se také oslavy třísetletého výročí založení „Řádu svatého Huberta“ 3. listopadu ve 13 hodin v obci Hlavenec, v místech, kde císař římský a král český Karel VI. přijal insignii Řádu sv. Huberta a podepsal se do řádové knihy. Lovecký, rytířský Řád sv. Huberta založil František Antonín hrabě Špork v roce 1723. V době korunovace českým králem římského císaře Karla VI. na honu konaném 3. listopadu 1723 v tehdejší královské honitbě v Brandýse nad Labem hrabě Špork, který svými majetky sousedil s touto honitbou, zavěsil králi na jeho Řád zlatého rouna insignii Řádu sv. Huberta. Císař insignii přijal a druhý den se zapsal do řádové knihy. Zároveň byla insignií Řádu sv. Huberta dekorována i císařova manželka Alžběta Kristýna a následně pak další příslušníci tehdejší české a evropské šlechty, například císařova sestra Marie Alžběta Habsbursko-Lotrinská. Špork se stal zároveň prvním velmistrem tohoto řádu.

Oslavy Řádu sv. Huberta v Hlavenci. Zleva: senátor Petr Štěpánek a krajský radní Pavel Pavlík.

Členy řádu bylo několik císařů, králové, vévodové a řada hrabat. Špork založením řádu povznesl českou myslivost na vyšší úroveň a zapsal ji do povědomí tehdejší šlechtické společnosti Evropy. Řád měl svá pravidla, která byla postavena na podstatně ušlechtilejších přístupech k lovu a lovené zvěři. Členové řádu, kterých bylo zhruba kolem 60, tato pravidla šířili prostřednictvím lovu na svých panstvích. K obnovení Řádu došlo až v roce 1978, kdy 3. listopadu před hrobkou Šporků na Kuksu tři odvážní myslivci v utajení tento řád obnovili. Tento akt je zaznamenán na pergamenu a je uložen v archivu Řádu. Po změně společenských poměrů v Československu, byl Řád řádně zaevidován a to 16. června 1992 tehdejším Ministerstvem vnitra ČSR. Prvním novodobým velmistrem se stal jeden z obnovitelů řádu RNDr. Josef Štych. Vzhledem k tomu, že během novodobé existence se řád odklonil od odkazu hraběte Šporka, od loveckých k církevním hodnotám, došlo k rozštěpení původního Řádu a od května 2023 je registrován „Řád sv. Huberta 1723“ se sídlem v obci Hlavenec, kde je starostkou kolegyně senátorka Jarmila Smotlachová.

Svatohubertskou mší v chrámu svatého Víta celebrovanou arcibiskupem Janem Graubnerem jsme první listopadovou sobotu oslavili 100. výročí založení Českomoravské myslivecké jednoty. Bylo mi obrovskou ctí ji s Klubem trubačů ČMMJ hudebně doprovázet.

Sedmý listopadový den přijela k nám do Petrovic vzácná návštěva. Ministr zemědělství Marek Výborný zavítal na místní farmu, kde jej zástupci ZD Krásná Hora a.s. seznámili s moderním provozem i se společnými projekty realizovanými spolu s obcí. Pan ministr si kromě zážitků samozřejmě odvezl i naše legendární petrovické koláče.

V Zemědělském družstvu Krásná Hora nad Vltavou s ministrem zemědělství Markem Výborným (vlevo).

Kromě toho, že zasedalo plénum Senátu, vyhlašovali jsme také Osobnost venkova 2023. Touto osobností se zaslouženě stal starosta Bělotína, zakladatel a dlouholetý předseda Spolku pro obnovu venkova ČR (SPOV ČR), bojovník za venkov a jeho potřeby, muzikant a pedagog Eduard Kavala.

Letošní oslava Dne válečných veteránů byla spojena s významným oceněním vojáka a vlastence generála Karla Mareše prezidentem republiky, který mu propůjčil 28. října Řád Bílého lva 1. třídy vojenské skupiny.  To jsme si připomněli v Kosově Hoře na Svatomartinských slavnostech. Bylo mi ctí se setkat s dcerou generála Mareše, paní Dagmar Jungmannovou.

V polovině listopadu přicházejí na pozvání Senátu a Vinařského fondu zástupci vinařů, aby se v panelové diskuzi seznámili s novými trendy ve vinařství a marketingu. Jinak tomu nebylo ani letos. Po diskuzi byla představena svatomartinská vína od vybraných vinařů. Ta letošní dávají záruku, že kvalita tuzemských vín bude opět na vysoké úrovni.

Stání svátek a konec totality jsem si již tradičně připomněl nejen na Národní třídě v Praze, ale i uctěním památky vězňů komunistického lágru v Památníku Vojna.

S krajským radním Pavlem Pavlíkem v areálu Památníku Vojna 17. listopadu 2023.

Ve druhé půli měsíce jsme se senátní delegací v čele s panem předsedou Senátu Milošem Vystrčilem navštívili Rumunsko. Setkali jsme se s premiérem Marcelem Ciolacem, předsedou rumunského Senátu Nicolaem-Ionelem Ciucou, prozatímním předsedou Poslanecké sněmovny Rumunska Rumunska Alfredem-Robertem Simonisem, ministrem obrany Angelem Tilvarem a mnoha dalšími. Navštívili jsme přístav Konstanca, vojenskou základnu Mihaila Kogalniceanu a památku hrdinů jsme uctili u Památníku českých hrdinů padlých v První světové válce v Medgidii. Návštěvu doprovázela podnikatelská delegace vedená Svazem průmyslu a dopravy ČR.

Konec měsíce patřil mimo jiné kulatému stolu v areálu Ochrany fauny Hrachov k otázkám stavu lesů a hospodaření v nich s Václavem Cílkem a dalšími odborníky a společnému setkání senátorů a poslanců s pivovarníky a sladovníky.

Všem čtenářům přeju krásné Vánoce a hodně zdraví a štěstí v roce 2024.

Váš

Petr Štěpánek

Komentáře