Získají svatohorské sady svůj ztracený lesk? Dobrovolníci se o to snaží

Dobrovolníci chtějí obnovit krásu svatohorského sadu. Foto: archiv spolku Svatohorské sady Příbram

PŘÍBRAM – Dominanta města Svatá Hora před pár lety prošla nákladnou celkovou rekonstrukcí, která dala vyniknout celé její kráse. Bohužel to samé se nedá říci o ovocném sadu, jenž se pod tímto barokním skvostem nachází. Ten se změnil v téměř neprostupnou džungli, kde by se z fleku mohl natáčet další díl sci-fi hororu Predátor. To chce nyní změnit skupina dobrovolníků.

Již více než dva roky dochází v rámci dobrovolnických aktivit několika jednotlivců k postupné obnově svatohorského sadu, kdy v něm především dochází k prořezu náletových dřevin a  uklízení odhozených odpadků. „Myšlenka na záchranu ovocného sadu vznikla na základě jeho neutěšeného stavu a především proto, že je svou rozlohou a stářím v naší republice jedinečný,“ říká členka spolku Veronika Řeháková.

Sad se významným způsobem podílí na obrazu jedno z nejstarších a nejvýznamnějších poutních areálů naší republiky a je nedílnou součástí urbanismu Příbrami. Celková plocha sadů tvoří asi 22 hektrarů, kdy převážná část je ve vlastnictví Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram, menší část je pak ve vlastnictví města a soukromých vlastníků.  

Příbram dnes ze sadu není skoro vidět.

Z těchto důvodů a z důvodu rozšíření řad dobrovolníků o krajináře a památkáře byl v nedávné době založen oficiálně zapsaný spolek Svatohorské sady Příbram, který ve spolupráci s vedením farnosti, jako převážného majitele pozemků, začal pečovat o svatohorské sady. „Spolek si dává za cíl obnovit sady do jejich původní krásy a navrátit do tohoto unikátního prostoru společenský život. Nynější práce spolku však spočívá převážně z pokračujících prací na prořezu náletů, vyčištění ovocných stromů od nežádoucího porostu, který je hubí, a obnovení průhledů do okolní krajiny,“ přibližuje aktivity spolku jeho další člen Luboš Řezáč. Krom práce v sadu se spolek snaží rozšiřovat povědomí o existenci této unikátní součásti města a sbírat informace o jeho podobě a historii od občanů.

Veškerá činnost v sadech je zcela závislá na možnostech dobrovolníků, kteří ji prozatím sami plně financují a tráví tak velkou část svého volného času.

V dnešních dnech byla zahájena širší jednání s vedením města, kdy byla starosta města Jan Konvalinka vyjádřil podpora celé myšlence a přislíbil maximální možnou spolupráci ze strany města, za kterou spolek velmi děkuje. Od začátku celého projektu spolku pomáhají také Technické služby k bezplatnému odvozu dřevního odpadu, v čemž by měly jejich pracovníci dle domluvy pokračovat i nadále. Spolek by rád dále také navázal spolupráci při pravidelném sekání trávy v sadu, tím dojde k zamezení růstu náletových dřevin, kultivaci celé plochy a jeho širšímu zpřístupnění.

Obnovu ovocného sadu je možné sledovat na facebookových stránkách Svatohorské sady Příbram, kde veřejnost najde nejen aktuální fotografie z prací, ale také do budoucna plánované dobrovolnické výzvy a organizace společenských setkání. Zároveň spolek uvítá poskytnutí fotografií zachycující dobovou podobu sadů a vzpomínky na dřívější využívání areálu.

Svatohorský sad v únoru 1978.

Spolek v nejbližší době chce zřídit transparentní účet, na němž  bude možné sledovat jak jeho hospodaření, tak i případně věnovat na jeho činnost sponzorský příspěvek.

Nicméně v minulosti se už o stejnou aktivitu pokoušel spolek Jiná krajina, který obdobnou činnosti ve svatohorském sadu vyvíjel v letech 2012 až 2017. Z vysekaných náletů například v sadu postavil několik laviček, které jsou až ale minulostí. Od roku 2017 ale webové stránky spolku Jiná krajina nejsou aktualizovány a svou činnost v okolí Svaté Hory již neprovozuje. Jednu z jeho akcí jsme v roce 2016 zachytili i ve videreportáži:

 

Komentáře