V pondělí se na Nováku otevře Adventure golf

Foto: Eva Švehlová

PŘÍBRAM – Sportovní zařízení města Příbram otevírá od pondělí Adventure golf na Nováku.

Po hřišti pod Svatou Horou, které je s omezeními otevřeno od 9. dubna, bude nyní v provozu také Adventure golf v Areálu Nový rybník. Ten se otevře v upraveném režimu od pondělí 20. dubna. To však v žádném případě neznamená otevření celého areálu Nový rybník. Proces uvolňování sportovišť musí být pozvolný, postupný a není radno ho uspěchat.

Na provozovatele sportovišť je ze strany veřejnosti vyvíjen neustále se stupňující tlak a přibývá žádostí na znovuotevření sportovišť. Jakoby někteří začali zapomínat, z jakého důvodu jsou tato opatření nastavena a že nejsou jen místním výmyslem. Zároveň stále platí zákaz vycházení a ven se smí jen v nutných případech.

„Otevření hřiště pod Svatou Horou, byla taková zkouška pro případné otevření areálu Nový rybník. Bohužel se ukázalo, že i na sportovišti, které je zaměřeno jen na užší okruh návštěvníků, se pravidla porušovala a ohlídat dodržování nařízení je přinejmenším náročné. Nedovedu si tedy představit, jak bychom hlídali celý areál, a to tak specifický, jako je Areál Nový rybník,“ říká ředitel Sportovních zařízení města Příbram Jan Slaba.

Vedení SZM se i přesto domluvilo s vedením města na otevření alespoň části areálu, a to konkrétně Adventure golfu. Otevření samotného Adventure golfu se zdá být schůdné nejen z důvodu menší rozlohy a charakteru činnosti, ale také díky možnosti regulace vstupu osob na základě půjčování holí a neustálého dohledu obsluhy. „Adventure golf je do jisté míry dynamická, organizovaná činnost. Hráči jsou neustále v pohybu a neshlukují se. To je velký rozdíl oproti zbytku Nováku včetně skateparku, kde se lidé z principu setkávají, posedávají a setrvávají delší dobu na jednom místě, a to vůbec nemluvím o počtu lidí, kteří by se v případě otevření, do areálu vydali. Za hezkého počasí, které teď je, se bavíme o stovkách až tisících návštěvníků za den,“ vysvětluje Slaba.

Adventure golf bude otevřený každý den od 10 do 18 hodin za předpokladu dodržování přísných hygienických nařízení a při maximálním počtu 15 osob ve stejný okamžik. Pro vstup na Adventure golf bude otevřena horní brána do areálu, z Milínské ulice. Parkování je možné na staré Milínské cestě, parkoviště pod golfem zůstává uzavřené. Otevřeno bude pouze za hezkého počasí.

Ceny golfu odpovídají platným ceníkovým cenám, návštěvníkům bude umožněno zakoupit si i drobné občerstvení, a to prostřednictvím výdejového okénka u vstupu na hřiště. „Prosíme návštěvníky, aby si po celou dobu hry chránili dýchací cesty rouškou či šátkem, měli rukavice a dodržovali veškeré podmínky vyvěšené u vstupu. K dispozici bude samozřejmě desinfekce,“ apeluje na návštěvníky Slaba.

Podmínky vstupu na Adventure golf Nový rybník
Nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) s výjimkou dodržování vzdálenosti nejméně 2 metry mezi sportujícími.
Používání desinfekce, dodržování správné hygieny rukou a nošení rukavic
Omezení kontaktu s jinými osobami (obsluha, dozor, ostatní hráči) na nezbytně nutnou dobu
Povolené jsou skupiny o maximálně 2 lidech, s výjimkou členů domácnosti a odstupu nejméně 2 metry od ostatních
Sociální zařízení (WC) a jiné vnitřní prostory jsou mimo provoz
Zákaz volného pohybu osob nevykonávajících sportovní aktivitu.

Zde se můžete podívat na video ze zahájení provozu golfu v minulém roce.

Komentáře