ODS Příbram doporučuje vedení města nesnižovat investiční výdaje vyjma výdajů na rekonstrukci aquaparku

PŘÍBRAM – Tento týden předal zastupitel a předseda ODS Příbram Miroslav Peterka vedení města usnesení místního sdružení, které tak reagovalo na žádost 1. místostarosty Martina Buršíka k předložení konkrétních návrhů úpravy rozpočtu města Příbram v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem.

Rada místního sdružení ODS Příbram si je vědoma toho, že vyhlášený nouzový stav kvůli pandemii koronaviru COVID-19 bude mít podstatný dopad do rozpočtu města Příbram a to jak na příjmové, tak i na výdajové straně a v souvislosti s tím vydává následující usnesení“, uvedl Miroslav Peterka, předseda MS ODS Příbram. 

USNESENÍ RADY MÍSTNÍHO SDRUŽENÍ ODS PŘÍBRAM:
Rada MS ODS Příbram doporučuje radě města Příbram a následně zastupitelstvu města Příbram, aby pozastavila veškeré výdaje na přípravu a realizaci rekonstrukce aquaparku. Zároveň v této věci zavazuje zastupitele za ODS, aby na nejbližším zastupitelstvu přednesli návrh na pozastavení veškerých výdajů na přípravu a realizaci rekonstrukce aquaparku.

Rada MS ODS Příbram vyzývá radu města Příbram, aby následně přehodnotila rozsah rekonstrukce aquaparku a vypracovala novou úspornější variantu, která nebude finančně zatěžovat městský rozpočet do budoucna a bude ekonomicky dlouhodobě udržitelná.

Rada MS ODS Příbram se necítí způsobilá v tuto chvíli jakkoliv hodnotit a vyjadřovat se k předloženému ekonomickému výhledu města Příbram k 26.3.2020. Svoje stanovisko zdůvodňuje skutečností, že v daném čase ještě nelze žádným způsobem odhadovat dopady nouzového stavu a předpokládaného nižšího výběru daní na příjmy rozpočtu města Příbram. Příjmovou část rozpočtu je možné řešit až v době, kdy bude ukončen nouzový stav a veškerá omezení, která byla vládou přijata a budou odhadnutelné dopady na příjmy státního a potažmo městského rozpočtu.

Rada MS ODS Příbram doporučuje mobilizovat finanční rezervy města Příbram a tyto použít na krytí rozpočtem nepředpokládaných a v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 vzniklých výdajů.

Rada MS ODS Příbram nesouhlasí se snižováním investiční výdajů vyjma investičních výdajů na rekonstrukci aquaparku.

Rada MS ODS Příbram doporučuje radě města Příbram, aby vyzvala vedoucí jednotlivých odborů k předložení návrhu na možné úspory provozních výdajů v jejich působnosti.

Rada MS ODS Příbram konstatuje, že je prostřednictvím svých zastupitelů a členů v odborných komisích připravena pomoci operativně řešit všechny problémy vzniklé v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19.

Zdroj: ODS Příbram

 

Komentáře