Muzeum hasičů, střecha pro skatepark, růžová zahrada a další návrhy v participativním rozpočtu

PŘÍBRAM – V rámci třetího ročníku participativního rozpočtu města Příbram je přihlášeno sedmnáct návrhů, které nyní projdou posouzením realizovatelnosti. Mezi vítězné návrhy v letošním roce bude rozdělena částka dva miliony korun.

Do konce března bylo možné podávat návrhy do participativního rozpočtu. Těch se nakonec sešlo sedmnáct. Mezi návrhy je většina nových, ale najdou se mezi nimi i návrhy, které v uplynulém ročníku výzvy nebyly úspěšné.

„Vzhledem k situaci související s koronavirovou nákazou se letošní ročník vymyká běžné situaci. Z druhé fáze posouzení realizace všech návrhů musela být vypuštěna veřejná prezentace, která jinak tvoří nedílnou součást celého procesu. Posouzení proveditelnosti zajistí zástupci příslušných odborů radnice se zřetelem na formální náležitosti, soulad návrhu s pravidly pro účast v projektu, přiměřenost předpokládaných nákladů a časovou náročnost,“ přibližuje informace Zuzana Kučerová z odboru kancelář města.

Navrhovatelé budou v první polovině května informováni, zda jsou jejich projekty realizovatelné a zda postupují do hlasování, které se uskuteční v termínu od 1. do 20. června. Hlasování se opět uskuteční prostřednictvím elektronické hlasovací platformy D 21 s použitím kladných a záporných hlasů. Cílem je, aby hlasovali občané, kteří v Příbrami žijí, pracují, studují, nebo tráví pravidelně svůj volný čas.

Projekty, které procházejí posouzením realizovatelnosti, je možné si prohlédnout na webové stránce www.spolecne.pribram.eu :

 1. Spojka Novák
 2. Výsadba stromů za vykácené
 3. Parkování u domu č. p. 41 a 42 
 4. Projekt seniorům a tělesně postiženým,správa PC servis  
 5. Studio dílna Reflexa  
 6. Přírodní parčík  
 7. Vital park – osvěžující park, místo pro hry  
 8. Revitalizace dětského hřiště v ulici Ke Kocábě  
 9. Růžová zahrada v okolí Hořejší Obory  
 10. Příbramské hasičské muzeum  
 11. Zastřešení příbramského skateparku  
 12. Odpočinková místa na cyklostezce mezi Drkolnovem a Bohutínem  
 13. Lanová atrakce pro dětské hřiště v Žežicích –
 14. Dětské hřiště v Lazci –
 15. Společenský sál Strojovna Marie –
 16. Park pod Svatou Horou –
 17. Obnovení oddychové zóny Nová Hospoda

Komentáře