Zastupitelé snížili lidem nad 70 let poplatek za svoz odpadu, město to přijde na necelé dva miliony

PŘÍBRAM – Příbramští zastupitelé se na listopadovém zasedání zabývali mimo jiné i výší poplatků, které město vybírá. Jednalo se o poplatek za svoz komunálního odpadu, za vlastnictví psa nebo o poplatek z pobytu. U svozu odpadu navrhli zástupci za SPD, aby lidé nad nad 70 let platili za svoz odpadu pouze poloviční cenu.

Na pondělním zasedání zastupitelstva se projednávaly tři body týkající se různých poplatků. Prvním z nich byla vyhláška o místním poplatku za psy. Zastupitelé rozhodli, že výše poplatků zůstane zachována, což znamená, že majitelé psů nebudou muset platit za své čtyřnohé společníky více. Poplatek za psy v Příbrami je rozdělený podle několika kritérií, jako je typ bydliště (rodinný dům, panelák) nebo počet psů. Důležité je, že senioři nad 65 let jsou od tohoto poplatku osvobozeni.

Dalším projednávaným bodem byl poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, který se týká každého občana města. Zastupitelé za stranu Svoboda a přímá demokracie (SPD) navrhli, aby lidé od 70 let platili pouze poloviční cenu.Tedy místo 720 korun za osobu, jen 360 Kč za osobu na rok. „Snížení jsme navrhli vzhledem ke vzrůstajícím cenám energií, potravin a všeho,“ okomentoval svůj, pro někoho možná populistický, návrh zastupitel za SPD Jiří Novotný.

Snížení poplatku se v Příbrami týká 5 432 lidí. „A jedná se o částku 1 955 520 korun, což bude citelný zásah do městského rozpočtu,“ kontroval 1. místostarosta Vladimír Karpíšek (ANO). Zastupitelka za Piráty Simova Luftová pak v diskuzi dále zmínila, že z podobných důvodů by mohly být do nižší ceny zahrnuty i rodiny s dětmi. Na to reagoval starosta města Jan Konvalinka (ANO) tím, že si ještě pomatuje, že malé děti jsou naopak zdrojem poměrně velkého objemu odpadu, jako například vyhozenými plenami a podobně.

Příbramské zastupitelstvo.

Ovšem problém s objemem komunálního odpadu v Příbrami leží poněkud jinde. Současná podoba svozu komunálního odpadu v Příbrami totiž není příliš ekologická, respektive nenutí domácnosti třídit odpad. A cena za svoz v minulosti rostla. V současné době se totiž ve městě platí tzv. za hlavu, tedy podle počtu lidí v domácnosti, ale popelnic může mít, každý kolik chce. Domácnost s jedním či dvěma lidmi tedy může mít klidně dvě či tři nádoby na komunální odpad a stejně bude platit jen 720 korun za osobu. Ovšem například čtyřčlenná rodina s jednou popelnicí zaplatí městu už 2 880 korun. Na druhou stranu ani jim nic nebrání mít nádob na odpad více a přitom budou platit stejně.

Navíc radnice na likvidaci odpadu svých obyvatel stejně doplácí. Už nyní je náklad na likvidaci odpadu za jednoho obyvatele města přes devět set korun. O tom hovořil mimo jiné ve svém příspěvku také zastupitel za Šanci pro Příbram Aleš Barášek, který uvedl: „Uvědomujete si, že tímto postupem město v oblasti odpadu dál zadlužujete? Schopnost našeho města třídit odpady je tristní a do budoucna si tím způsobujeme jen problémy.“

Jeho slova ale nepadla na úrodnou půdu a zastupitelé nakonec návrh SPD schválili a v roce 2024 budou lidé starší 70 let platit pouze 360 korun za odpady a ostatní dál 720 korun za osobu na rok. Jak, kdo pro tento návrh hlasoval vidíte níže.

Hlasování o návrhu SPD na slevu za svoz odpadu. Zelená – pro, žlutá – zdržel se, červná – proti

Dále se diskutovalo o zvýšení místního poplatku z pobytu, který platí návštěvníci města v ubytovacích zařízeních. „Letos v říjnu bylo zatím na tomto poplatku vybráno 363 890 korun a předpoklad ke konci letošního roku je, že se dostaneme na částku 450 000 korun,“ řekl místostarosta Vladimír Karpíšek. Po krátké debatě, kdy se mluvilo nejprve o částce 20 korun za osobu a noc, byl tento poplatek nakonec byl zvýšen ze současných 10 korun na osobu a noc na částku 25 Kč. Tato změna přinese do městské pokladny podle odhadů místostarosty Karpíška částku 1 125 000 Kč, což ani nepokryje náklady na odhlasovanou úlevu za svoz komunálního odpadu.

Komentáře