Václav Dvořák: Postřehy z listopadového zastupitelstva

Václav Dvořák.

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Zastupitel Václav Dvořák komentuje listopadové zasedání zastupitelstva. 

Stal se zázrak. Listopadové zastupitelstvo skončilo kolem 20. hodiny večer. Ale nejen to. Proběhlo v docela poklidné atmosféře, na hony vzdálené tomu, co jsme zažili v září a říjnu, kdy se koalice snažila protlačit navýšení ceny za výstavbu parkovacího domu, a opozice s podporou občanů tomu bránila. Je zároveň pravdou, že na programu nebyly žádné třaskavé body. Prosincové ZM bude pravděpodobně výživnější, a to nejen kvůli rozpočtu či rozpočtovému výhledu.

V úvodu jednání zazněla sympatická zpráva ohledně programu adventu. Radnice se správně rozhodla, že nebude nakupovat předražené „umělce z Prahy“, ale že se opře zejména o lokální osobnosti a soubory. Jednak je tím podpoří, jednak se ušetří peníze. To je na pochvalu.

 Z předem oznámených bodů programu nebylo nic, co by stálo za zmínku. Zajímavý bod byl na program zařazen dodatečně, a to je situace kolem kulturního domu, jehož část (zejména hotel) město pronajalo panu Jaroslavu Starkovi. Pan Starka neplní vůči městu své finanční závazky a město mu dalo z nájmu výpověď. Pan Starka navíc dluží velkou částku Sportovním zařízením města. Pan Starka ale pronajaté nemovitosti nevyklidil a spor vyústil do podání žaloby na vyklizení. Pan Starka přístup města zpochybňuje a namítá, že město hotel neudržuje tak, jak je jeho povinností. Budova tudíž chátrá a část hotelových pokojů je v zimě údajně nevyužitelná. Město vyhlásilo, že by objekt pronajalo novému nájemci. Přihlásil se opět pan Starka a vedle něj ještě tři s.r.o. Všechna jsou ale bez minulosti, momentálně bez kapitálu a potřebného personálního vybavení. Na jednání ZM se objevil názor, že by město nemuselo hotel pronajímat a mohlo by jej samo provozovat. Jsem velmi zvědav, jak se vedení s touto složitou situací vypořádá.

Zajímavější diskuse nastaly až v bodu Různé. Hned v úvodu byl z důvodu nedokončeného legislativního vývoje z programu stažen bod, který měl dořešit odměny členů komisí a výborů, kteří nejsou zastupiteli. Opozice již v březnu prosadila, že i oni mají za svoji práci nárok na odměnu – stejně jako ji mají zastupitelé. Březnové řešení ale bylo bráno jako dočasné a do roku 2024 mělo být nalezeno řešení konečné. Zastupitelé se v tomto březnovém řešení vzdali části své odměny, aby zůstaly peníze pro nezastupitele. Daňové příjmy města ale v posledních měsících natolik poskočily nahoru, že toto „obětování se“ není nutné, peněz by mělo být dost pro všechny. V diskusi se na tom opozice s koalicí shodla. Předpokládám, že tato záležitost bude dořešena na prosincovém jednání.

Aleš Barášek ze Šance se vrátil k tématu rekonstrukce ČOV. Ptal se na ni již v říjnu a starosta mu tehdy řekl, že se v této věci nic podstatného neděje. To ale určitě nevystihuje situaci. Dle informací z radnice dochází k nárůstu původního cenového odhadu na dvojnásobek. Zároveň ale vedení radnice překvapivě přišlo s tím, že se dá stavba etapizovat a první etapa nutná k rozšíření kapacity ČOV prý má vyjít jen na čtvrtinu celkové ceny. Vzduchem létají stamiliony, zastupitelé nevědí z čeho to vychází, původní plány jsou stavěny na hlavu. V tomto zmatku jsme se shodli na tom, že by bylo vhodné uspořádat speciální setkání zastupitelů k ČOV, aby se mohli více seznámit s důležitými informacemi a čísly. Opoziční zastupitelé také vzhledem k významnosti a ceně stavby navrhli, aby připravovaný projekt oponoval externí odborník.

Já jsem se v diskusi vrátil k stavbě parkovacího domu u autobusového nádraží. Opakovaně jsem žádal starostu, aby mi prozradil, kdo zařídil, že v materiálu na zářijové jednání ZM byl návrh usnesení na navýšení ceny za tuto stavbu o 14,5 mil Kč (včetně DPH). RM to totiž nenavrhla a nikdo z radních se k tomu také nehlásil. Smysluplnou odpověď jsem nedostal a celá věc zůstává zahalena „podivnem“. Rovněž jsem se zeptal, proč starosta s místostarostou na tiskové konferenci, která proběhla po říjnovém ZM, mluvili o dalším navýšení ceny za tuto akci. Jejich reakce byly opět rozpačité. Tudíž jsem pro jistotu připomněl, že případná úpravy ceny již není v kompetenci RM, ale může o ní rozhodnout jenom ZM.

                                                                          Václav Dvořák, zastupitel za Spojence

Komentáře