Václav Švenda: Připravené vedení města se nenechá nachytat, ani zdržovat

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Přinášíme krátkou reakci zastupitele Václava Švendy, který byl nařčen, že na listopadovém zastupitelstvu při projednání bodu „Zimní údržby města“, politikařil a zdržoval.

Vedení města chodí na zastupitelstva nepřipraveno a jím předkládané materiály obsahují nedostatky. Když je na to jako opoziční zastupitel upozorním, odpovědí není věcné řešení problematiky, ale urputná snaha vymanévrovat z trapnosti okamžiku. Neřeší se bod, ale moje politikaření, blokování jednání a snižování úrovně zastupitelstva.
 
Tentokrát jsme se zadrhli, když se zastupitelstvo nepochopitelně chystalo schválit plán zimní údržby, který již v souladu se zákonem o obcích a svými kompetencemi právoplatně schválila dne 21. září 2020 městská rada. Postup – nejdřív něco schválit a následně k tématu otevřít diskusi – je jistě velmi neotřelý, spíš bych ale tento chaos označil za neznalost zákona a řádných postupů. Stejně tomu bylo při zavádění poplatků za některé druhy odpadů ve sběrném dvoře. Ty byly dokonce v rozporu se zákonem a zase se rychle a hlavně potichu stáhly. Uvědomme si, že lidé se stejně hlubokou znalostí zákonů rozhodují také o záležitostech, kde mohou městu hrozit mnohamilioné škody.
 
Jako řešení pro zefektivnění jednání proto navrhuji, aby vedení města využilo nouzového stavu k nastudování zákona o obcích a na materiály pro zastupitelstvo se podívalo dříve jak “pět minut před zvoněním”. Pak nebudu mít důvod zdržovat.
 
Václav Švenda

Komentáře