Zastupitelé podpořili Rally Příbram, do budoucna je ale možná změna

PŘÍBRAM – Jedním z bodů dubnového zasedání zastupitelstva byla žádost o finanční podporu letošního ročníku Rally Příbram. Pořadatelé žádali o částu 400 tisíc korun. Finanční podpora této sportovní akce má dlouhodobě v řadách příbramských zastupitelů jak příznivce, tak zavilé odpůrce.

Ani letos se situace nezměnila. Část zastupitelů argumentovala tím, že rally jednak propraguje celorepublikově Příbram nejen v oblasti motosportu, druhá zase kontrovala tím, že se nejedná o sport rozvíjecí aktivity mládeže. Proto bylo opět navrhnuto ze sportovní komise, aby zastupitelstvo pořadatele rally nepodpořilo.

„Budu iniciovat jednání, abychom v přístím roce zajistili podporu Rally Příbram z jiné finanční kapitoly rozpočtu jako například v případě Hudebního festivalu Antonína Dvořáka, nicméně nyní navrhuji podpořit letošní ročník částkou 200 tisíc korun a to tak, že suma 150 tisíc půjde z rezervy starosty a 50 tisíc korun pak z rezervy místostarostky,“ navrhl starosta Jan Konvalinka, který sám je velkým příznivcem aut a automobilismu.

Sportovní komise k žádosti pořadatelů dala tradičně negativní stanovisko. „Komise se jmenuje celým názvem Komise pro mládež, tělovýchovu a sport, takže asi cítíte, že se ta komise mohla těžko vyjádřit jinak. Ve slově motosport je sice sport, ale se sportem mládeže, tak jak ho dlouhodobě chápe komise to ne úpně hraje, to znamená, že se komise vyjádřila tak, že tato akce nemá pozitivní vliv na pohybové aktivity mládeže,“ řekl k zamítavému stanovisku sportovní komise její předseda a radní města Jíří Holý.

Podporu v této výši nakonec zastupitelé schválili z přítomných 23 zastupitelů 19 hlasy pro a čtyři zastupitelé byli proti.

 

Komentáře