Září v Příbrami bude patřit železnici

PŘÍBRAM – Září bude z pohledu železničářů a příznivců železnice dobou různých tematických a vzpomínkových akcí určených široké veřejnosti. Mimo Národního dne železnice, který letos hostí v Lužné u Rakovníka, se koná i několik menších regionálních oslav vzniku konvenční železnice. Jedním z těchto míst bude v sobotu 14. září opět i příbramské vlakové nádraží.


Celodenní program této akce lze pro přehlednost rozdělit do dvou samostatných částí,
sestávajících z jízd zvláštních vlaků a doprovodného kulturního programu. Z finančních
důvodů bude letošní ročník bohužel chudší o jízdy parních vlaků.

SVEZTE SE ZVLÁŠTNÍM VLAKEM
Celodenní program na vlakovém nádraží začne v 10 hodin, příjezdem vlaku Sp 1684 Cyklo
Brdy z Prahy, který bude mimořádně veden historickou motorovou lokomotivou řady 679 –
Kyklop a muzejními rychlíkovými vozy z období 70. a 80. let minulého století. Tento vlak pojede přes Březnici až do Blatné, odkud se po krátké přestávce vrátí zpět do Příbrami, kam dorazí krátce před půl jednou.

Ve 13 hodin pak bude možné absolvovat přibližně hodinovou vyhlídkovou jízdu do Jinec a zpět, případně pak v 14.30 ještě jednu jízdu do Blatné, odkud se bude vracet již jako Sp 1685 zpět přes Příbram do Prahy.V těchto vlacích bude platit běžné jízdné ČD. Jízdu retro vlaku z Příbrami do Jinec a zpět hudebně doprovodí skupina Pe and Pe.

Chybět nebudou ani populární vyhlídkové vlaky na vlečku Kovohutí Příbram. Huťský expres odjede z příbramského nádraží v 10.20,11.50, 13.20, 14.50 a 16.20. Součástí těchto
jízd opět nebude z organizačních důvodů prohlídka Kovohutí ani vstup do areálu. Jízdy
zvláštních vlaků zakončí v 19.10 odjezd motorového vlaku Jan Muzika do Zdic, který zastaví též v Bratkovicích, Jincích a Lochovicích.K návratu domů jej mohou v rámci spolupráce bezplatně využít i návštěvníci Příbramské svatohorské šalmaje.

NEJEN ŽELEZNICE, ALE I DIVADLO A HUDBA
Mimo jízdy zvláštních vlaků budou pro návštěvníky oslav připraveny další doprovodné
aktivity jako jízdy na kolejové drezíně, exkurze na pracoviště řízení provozu, malá výstavka železničních vozidel, putovní expozice turistických známek v železničním voze, vojenská výstavka Klubu vojenské historie Příbram, dětský koutek nebo filmové promítání pro děti.

O další kulturní vyžití se pak postarají v 14 a 17 hodin členové Divadla za vodou z Čenkova se svou hrou ze železničářského prostředí Bedřich Hrozný II . – Nový život, pauzu mezi oběma představeními pak od půl čtvrté do půl páté odpoledne vyplní energické tóny hudební skupiny Pe and Pe.

Navíc cestujícím, kteří se prokáží platnou lepenkovou jízdenkou z Huťského expresu, bude
v den oslav Dne železnice poskytnuta sleva na vstupném do Domu Natura v Příbrami.

Jak takový den železnice vypadá, se můžete podívat v následující reportáži z roku 2017

Komentáře