Středočeský kraj spouští dotazníkové šetření pro volbu střední školy žáky základních škol

Budova Středočeského kraje v Praze.

STŘEDNÍ ČECHY – Středočeský kraj ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy spustil dotazníkové šetření zaměřené na výběr střední školy žáky posledních ročníků základních škol. Cílem tohoto unikátního projektu je získat kvalitní a relevantní data, která pomohou přizpůsobit přijímací řízení a kapacity středních škol životním plánům uchazečů.

„Chceme zjistit aktuální zájem žáků o volbu střední školy a jejich preference. Současně chceme získat zpětnou vazbu na letošní přijímací zkoušky. Tak velký průzkum na základních školách ještě neproběhl a já děkuji Ústavu výzkumu za to, že ho pro Středočeský kraj připravil,“ vysvětlil Milan Vácha, radní pro oblast vzdělávání a školství Středočeského kraje.

Kraj chce zjistit aktuální zájem žáků osmých a devátých tříd základních škol a jejich preference, stejně tak i názory jejich rodičů.  Výsledky výzkumu mohou pomoci upravit přijímací řízení a kapacity středních škol tak, aby lépe odpovídaly životním plánům uchazečů o středoškolské vzdělání. Do dotazníkového šetření se na základě výzvy Středočeského kraje zapojí i hlavní město Praha.

David Greger, ředitel Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty, přiblížil průběh šetření: „Připravili jsme anonymní online dotazníky, které se zaměřují na preferované středoškolské obory, rozhodování o volbě střední školy a přípravu na přijímací zkoušky. Věříme, že se do něj zapojí co nejvíce respondentů, aby získaná data měla dostatečnou vypovídací hodnotu pro úpravy v oblasti středoškolského vzdělávání.“

Projekt zahrnuje také spolupráci se středními školami a Národním pedagogickým institutem. Výsledky šetření a další kroky Středočeského kraje budou postaveny na komplexním a relevantním obrazu současné situace ve vzdělávacím systému

Komentáře