Zaměstnanci věznice darovali krev v příbramské nemocnici

Foto: Věznice Příbram

PŘÍBRAM – Zaměstnanci a příslušníci Věznice Příbram se v úterý 26. října zapojili do 3. ročníku projektu Hromadné darování krve s vězeňskou službou. Do odběrového centra Oblastní nemocnice Příbram se dostavili „zkušení“ dárci, ale i osoba, která se rozhodla darovat krev poprvé.

Potřeba darované krve roste společně s rozvojem metod v lékařství. V průměru dostane každý občan za svůj život pětkrát krevní transfuzi a čtrnáctkrát lék vyrobený z krve a každé tři vteřiny někdo potřebuje krev dárce.

V předchozích dvou letech se projekt sešel s velmi kladným ohlasem. Pokaždé se do něj zapojilo okolo 400 kolegů napříč věznicemi a během několika týdnů darovali vždy odhadem 160 litrů krve. Mnozí také plazmu po prodělaném onemocnění covid-19. Aktivitu zaměstnanců věznic ocenily také nemocnice, v nichž se odběry uskutečnily.

„V minulých letech zaměstnanci příbramské věznice využili odběrových center v pražských nemocnicích. Letos vyrazili, po domluvě, do té nejbližší, Oblastní nemocnice Příbram. Služeb tohoto zdravotnického zařízení Věznice Příbram dlouhodobě využívá a je s poskytovanými službami velmi spokojena, nastavené spolupráce si velmi váží,“ uvedl ke změně odběrového místa ředitel příbramské věznice Petr Červený.   

Hlavním záměrem projektu „darování“ je plošně pomoci s aktuálním nedostatkem krevních zásob v České republice. Dárců krve dlouhodobě ubývá a potřeba léčby transfuzními přípravky neklesá. „Z tohoto důvodu se Vězeňská služba ČR i v této nelehké době rozhodla v rámci společenské odpovědnosti pomoci,“ doplnil tiskový mluvčí věznice Vladimír Rampas a dodal: „Jsme rádi, že se zaměstnancům naší věznice podařilo nějakou tou „kapkou“ přispět na dobrou věc, neboť můžeme souhlasit s citátem filozofky Edith Stein: „…tvým životem je nejdražší krev…, která proudí všude – utěšuje, uzdravuje, zachraňuje.“

Komentáře