Vedení města schválilo novu směrnici, která upravuje zadávání veřejných zakázek

PŘÍBRAM – Na základě novely zákona rada města schválila novou směrnici upravující zásady zadávání veřejných zakázek v našem městě. Aktualizovaná směrnice vešla v platnost 1. březnem 2021.

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek stanovuje zadavatelům povinnost zohlednit při zadávání veřejných zakázek aspekty odpovědného zadávání. „Město Příbram jako člen platformy odpovědného zadávání bylo na novelu zákona o veřejných zakázkách připraveno, dlouhodobě se snažíme ve veřejných zakázkách tyto aspekty aplikovat. Z tohoto pohledu nová směrnice pouze formálně upravuje postupy ve vztahu k odpovědnému zadávání tak, aby byla nová zákonná ustanovení zcela jednoznačně a přezkoumatelně naplněna,“ uvádí starosta Jan Konvalinka.

Zpracovatelé nové směrnice se inspirovali odbornou metodikou pro zadávání veřejných zakázek v obcích, kterou vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj. „Metodické doporučení z pera ministerstva mělo při tvorbě směrnice velkou váhu. Ujistili jsme se, že již dříve nastavené postupy byly z pohledu této metodiky transparentní a pouze jsme ukotvili pojmosloví, které je obecně přijímáno,“ konstatuje starosta.

Nová směrnice nezohledňuje pouze zásady při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, ale formalizuje také interní postupy při zadávání veřejných zakázek v zákonném režimu. „Nová směrnice zachycuje ´zvykově´ nastavené vnitřní procesy související se zadáváním zakázek v zákonném režimu. Zároveň jsme reflektovali zkušenosti ze zadávací praxe, které jsme promítli do těchto interních postupů. Jedním z příkladů je oddělení rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení podpisu smlouvy, které poskytne radním větší kontrolu nad procesem souvisejícím s podpisem smlouvy. Tato nová směrnice je dalším stupněm v rámci odpovědného a transparentního zadávání veřejných zakázek, které je pro nás standardem,“ dodává Konvalinka.

Směrnice je dostupná na https://1url.cz/LKtJz

Komentáře