Testy v předurčených školách dopadly skvěle

Ilustrační foto.

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Středočeský kraj ve čtvrtek 11. března preventivně otestoval děti rodičů, kteří pracují jako zdravotníci, zaměstnanci v sociálních službách, složkách IZS a dalších nyní krizových profesích. Tyto děti nyní navštěvují předurčené školy. Otestováno bylo 762 dětí v 82 školách, a to pomocí bezbolestných cucacích PCR testů Resaliva společnosti Genespector. Výsledek je skvělý – všechny děti jsou zdravé.

Vyhodnocením testů byla pověřena laboratoř Spadia, která v daný den (11. 3. 2021) analyzovala celkem 4154 kusů PCR testů ze slin a nosohltanu. Počet pozitivně testovaných lidí byl 963 (24%). Metodou odběru RESALIVA ze slin pomocí testu PCR bylo u dětí (2-10 let) z předurčených škol Středočeského kraje odebráno 762 vzorků. Všechny vzorky byly v laboratoři vyhodnoceny jako kvalitně odebraný materiál pro laboratorní testování a odběrová metoda byla potvrzena jako funkční. Veškeré odběry vyšly negativně, přičemž všechny děti byly zcela zdravé a také se tak cítily.

Ve stejný den bylo v rámci ČR odebráno metodou RESALIVA odběru ze slin dalších 201 vzorků, z nichž bylo 8 vyhodnoceno jako pozitivní na přítomnost viru SARS-CoV-19. Testování probíhalo napříč regiony.

Hejtmanka Petra Pecková je s prvním testováním spokojena: “Dětem se testování líbilo, učitele nezatěžovalo, ohlasy byly skvělé, organizačně všechno klapalo. Děti jsou zdravé a nikdo bezpříznakový s nákazou mezi nimi není. To nás velmi těší. Děkuji všem, kteří se na testování podíleli, dětem, rodičům, všem školám, týmu z krajského úřadu a Spadia LABu a rovněž hasičům z HZS Středočeského kraje.”

Výsledek testování v předurčených školách je v souladu s obdobnými studiemi provedenými v zahraničí i v České republice a je primárně ovlivněn skladbou testované dětské skupiny.  Byly vyšetřovány děti z rodin zdravotníků, pracovníků IZS nebo jiných nepostradatelných profesí, u kterých lze předpokládat vyšší míru kolektivní imunity z důvodu vyšší pravděpodobnosti dříve prodělané infekce, vyšší proočkovanosti a výsledné seropozitivity proti SARS-CoV-2 než v běžné populaci. Ověřila se funkčnost procesu testování na vysokém počtu škol najednou v rámci největšího kraje v ČR. Jde zejména o logistiku svozu, administrativu, souhlasy rodičů, GDPR, odesílání výsledků.

“Jsem ráda, že díky našemu kraji budou vyhodnocena data, na jejichž základě bychom mohli nalézt odpovědi na otázky, jaká je správná cesta k otevření škol a zda, jakou metodou a jak často by se mělo ve školách testovat,” dodala středočeská hejtmanka.

O dalším testování Středočeský kraj rozhodne na základě diskuze s odborníky a po komplexním vyhodnocení dat, která v průběhu příštího týdne budou dána do širšího kontextu společně s odborníky z 1. LF UK/VFN.

zde také reportáž ČT:

Testování v laboratořích SPADIA dne 11. 3. 2021

Komentáře