V rámci dostavby dálnice D4 začaly odstřely skalního masivu u Milína

Foto: Via Salis

MILÍN – Současná silnice I/4, která se postupně mění na dálnici D4, vede na své trase kolem Milína v úzkém zářezu kolem 577 metrů vysokého vrchu Běleč. Kvůli rozšíření I/4 na parametry dálnice a přístavbě levého jízdního pásu musí stavebníci část vrchu odtěžit. V rámci celého projektu je to jedna z nejvýznamnějších akcí letošního roku. 

První odstřel se uskutečnil v úterý 26. 10., další pak budou v této úvodní etapě probíhat střídavě na dvou místech bělečského masivu do 10. listopadu. Během samotného odstřelu bude doprava na I/4 dočasně omezena, a to vždy na cca 30 minut. A provoz bude po nezbytnou dobu z I/4 odkloněn přes Milín. „Během příštích 8 až 9 měsíců se u Milína uskuteční zhruba 70 odstřelů. Každý odstřel bude „unikátní“ v tom smyslu, že jeho rozsah bude předem odborně posouzen a dle geologické situace odborníci určí přesné množství trhaviny. Celkem se odtěží z vrchu Běleč zhruba 43 000 kubických metrů horniny, které budou znovu použity v rámci terénních úprav na D4,“ uvedla Daniela Pedretová, tisková mluvčí konsorcia Via Salis, které dálnici v rámci PPP projektu staví.

Odstřely masivu se uskuteční s maximálním ohledem na místní občany a řidiče. Nasazena bude speciální skandinávská metoda tzv. drill and blast, která výrazně sníží hluk, prašnost a otřesy z těchto prací. „Při každém odstřelu budou použity speciální ochranné rohože, které zabrání rozletu rozvolněné horniny. Nově vznikající svah v zářezu bude z bezpečnostních důvodů v průběhu trhacích prací postupně zajišťován,“ dodala Daniela Pedretová.

Vlastnímu zahájení odstřelů předcházely rozsáhlé přípravné práce. V části svahu byly zištěné odlišné podmínky, než předpokládal geologický průzkum. Ve svahu se vyskytovalo velké množství sypké zeminy promísené s balvany. Tuto nesoudržnost bylo zapotřebí vybourat speciální technikou, aby bylo možné se dostat až k samotnému skalnímu masivu. Současně museli stavebníci vytvořit žlab, který zachycuje dešťovou vodu přitékající z okolního terénu a odvádí ji mimo plochu zářezu.

 

Komentáře