Zájem o půjčku od města projevili dva žadatelé. Nízký zájem je dlouhodobý

PŘÍBRAM – Do letošního prvního výběrového řízení z Fondu zápůjček města Příbrami se přihlásili jen dva zájemci. Jeden žádal o půjčku 173 375 korun a druhý o sumu 200 tisíc Kč. První žadatel žádal o půjčku na tepelné čerpadlo a druhý na opravu rodinného domu.

Komise i rada města obě žádosti doporučila ke schválení a všech přítomných 24 zastupitelů z 25 se vyjádřilo souhlasně. Nicméně o tyto finanční půjčky od města je dlouhodobě poměrně nízký zájem a tak v roce 2019 padl i návrh na úplné zrušení tohoto fondu, ale zastupitelé tehdy tento návrh neschválili.

V roce 1995 město zřídilo Fond oprav a modernizace (FOM). První půjčky z tohoto fondu byly zájemcům poskytnuty v roce 1996, kdy finanční prostředky čerpalo jednadvacet žadatelů. Zájem o půjčky se postupně začal snižovat i přesto, že byla vypisována tři až čtyři výběrová řízení ročně.

V roce 2018 zastupitelé rozhodli o transformaci Fondu oprav a modernizace na Fond zápůjček (FOZ), který měl oproti původnímu fondu rozšířené možnosti. Zápůjčky mohly být poskytovány nejen na zlepšování úrovně bydlení, ale například také na zvelebování majetku. Ani toto rozšíření nezvýšilo zájem veřejnosti. V roce 2019 bylo ve fondu alokováno zhruba osm milionů korun a tak rada města tehdy navrhla zrušení fondu.

Komentáře