Zastupitelstvo prodej pozemku za archivem neprojednávalo. Starosta navrhl bod z jednání stáhnout

Příbramské zastupitelstvo. Ilustrační foto.

PŘÍBRAM – Původně se včera měli zastupitelé města zabývat žádostí o možnosti prodeje pozemku, který se nachází za budovou Státního oblastního archivu. Ovšem bod pod číslem 13 byl nakonec na návrh starosty města Jana Konvalinky hned v úvodu jednání stažen.

Důvodem podle jeho slov byla žádost  vrchního rady Státního oblastního archivu v Praze, pod který příbramská pobočka spadá. „Stažení a odložení projednávání materiálu navrhuji z toho důvodu, že jsem koncem uplynulého týdne byl požádán vrchním radou Státního oblastního archivu o pozastavení předmětného pozemku a to z důvodu, že archiv má v sousedství těchto pozemků záměr budování depozitáře a existují obavy, že budoucí stavby, tedy bytový dům nebo domy a depozitář mohou být v kolizi z pohledu stavebního zákona,“ uvedl ke své žádosti o stažení tohoto bodu z jednání Jan Konvalinka s tím, že je k danému bodu zjistit a doplnit potřebné detaily.

Žádosti vyhovělo všech 24 přítomných zastupitelů města a bod byl tak z včerejšího jednání stažen. Rada města v původním materiálu zastupitelstvu doporučila prodej tohoto pozemku o výměře cca 1847 m2 z celkové výměry 2311 m2 obálkovou metodou, nejvyšší nabídce, s tím, že minimální výše podání je 1900 Kč/m2  a že kupující uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši 4 235 Kč. Prodat pozemek rada navrhuje za účelem bytové výstavby.

Nicméně už nyní v oblasti sídliště vedení města hovoří o tom, že chybí stovky parkovacích míst a podle části veřejnosti by tento pozemek mohlo město využít pro případnou stavbu parkoviště nebo parkovacího domu.

Komentáře