Začala modernizace techniky jineckých dělostřelců

Jinečtí dělostřelci modernizují techniku. Foto: Vladimír Šandor

JINCE – Jinečtí dělostřelci se chystají vstoupit do nové éry modernizace s přezbrojením na sofistikovanou a plně digitalizovanou techniku. 13. Dělostřelecký pluk, který dosud spoléhal na morálně zastaralá vozidla PV3S, se chystá přejít na moderní vozidla MKPP Titus a uskutečnit výměnu 152 mm ShKH vz.77 DANA za 155 mm ShH CAESAR 8×8 CZ. Toto kvalitativní i kvantitativní navýšení schopností dělostřeleckých jednotek je plánováno do roku 2030.

Od roku 2019 bylo podepsáno 62 smluv na vozidla MKPP Titus. Z toho 42 kusů bude ve verzi velitelsko-štábní a spojovací, zatímco 20 vozidel bude využíváno pro koordinaci palebné podpory. Pluk obdrží celkem 21 kusů Titusů ve třech typech – MKPP Titus pro místa koordinace palby, KOVS Titus jako kolové obrněné vozidlo spojovací a KOVVŠ Titus pro kolové obrněné velitelské štábní vozidlo. Všechna tato vozidla budou plně digitalizovaná a vybavena nejmodernějšími komunikačními technologiemi a spojovacími prostředky.

Velitel pluku, plukovník Jan Cífka, se vyjádřil k modernizaci s nadšením: „S přechodem na prostředky jako je MKPP, KOVS a KOVVŠ Titus, posuneme naši jednotku do 21. století. Naše schopnosti poskytovat palebnou podporu a spolupracovat s jednotkami NATO na současném bojišti se výrazně zvýší.“

Operátor družstva řízení palby z 13. pluku, četař Tomáš Burian, se nechal slyšet, že Titus je obrovským krokem vpřed: „Srovnání Pragy V3S s Titusem je jako porovnávat nesrovnatelné. V3Ska má to nejlepší za sebou, ale v terénu to byl na svoji dobu technologický zázrak a neskutečný nezmar. Nicméně doba jde však dopředu a už nelze brzdit silniční provoz nebo omezovat a zpomalovat vojenské kolony za přesunu. Nehledě na poloměr otáčení celého vozidla, který byl u V3Sky poněkud žalostný.“ Naproti tomu je Titus podle něj intuitivní stroj s úžasnými jízdními vlastnostmi a nejmodernějšími systémy. Ovladatelnost vozu je vynikající, systémy, které jsou pro posádku oporou – od vzduchového podvozku, přes řiditelné zadní nápravy, všechny kamery i maličkostí jako jsou klimatizace či tempomat.

Příští rok budou vojáci z jineckého dělostřeleckého pluku nasazeni do zahraniční operace v Litvě, kde bude společně s 152 mm ShKH vz.77 používat také vozidla MKPP Titus. Ty budou využity zejména pro podporu velení a zajištění utajeného spojení v rámci operační zóny.

Jedním z dalších kroků v modernizaci českého dělostřelectva bude výměna zastaralých 152 mm samohybných kolových houfnic vz.77 DANA za 155 mm samohybná houfnice CAESAR 8×8 CZ. Smlouva na tyto prostředky byla podepsána mezi Ministerstvem obrany ČR a společností NEXTER Systems v září 2021. Prvních 8 kusů nových CAESARů dostane 13. dělostřelecký pluk v únoru 2026, zatímco první 4 kusy půjdou do Vyškova k Velitelství Výcviku Vozných A Vojenské Akademie na konci roku 2025 pro potřeby kurzů a přeškolení velitelského sboru.

Modernizace dělostřelectva České republiky s vozidly Titus a CAESAR představuje významný posun v jejich schopnostech a vybavení, které budou sloužit v budoucích misích a cvičeních s jednotkami NATO.

Jinečtí dělostřeci mění techniku za modernější. Foto: Vladimír Šandor

Komentáře