Za posledních deset let klesla kriminalita na Příbramsku o 60%

Ilustrační foto.

PŘÍBRAM – V loňském roce došlo na Územním odboru Příbram k poklesu kriminality o 302 případů, tj. o13 % méně než v roce 2015. Na Příbramsku bylo spácháno celkem 1945 trestných činů. Z toho bylo objasněno 892 případů, což je téměř 46 %.

Na Obvodním oddělení Příbram jsme loni evidovali 912 trestných činů, to je 47 % z celkové trestné činnosti. Od konce roku 2015 ve městě běží nový preventivní projekt Bezpečná Příbram, jehož snahou je snížení míry a závažnosti trestné činnosti. Loni zde kriminalita klesla o téměř 20 %.

Nejvíce se na kriminalitě podílí majetková trestná činnost – 1066 činů (55 % z celkové kriminality), i tady jsme však zaznamenali klesající tendenci, jde o pokles oproti roku 2015 o 272 případů, což je snížení o 20 %. Nejčastější majetkovou trestnou činností jsou krádeže věcí z vozidel (149) a poté vloupání do ostatních objektů (118). Sto vykradených aut jsme měli přímo v Příbrami. Loni zmizelo 35 automobilů (o 14 méně než předloni) a 32 jízdních kol (o 25 méně). Krádeží vloupáním bylo evidováno 378, a to zejména do ostatních objektů (např. garáže, sklepy, hospodářská stavení), domů (86 případů), chat (76), obchodů (33), je to o 131 činů méně než v předchozím roce, snížení o 26 %. Ubylo především vloupání do ostatních objektů, obchodů a bytů.

Násilná trestná činnost klesla o 11 případů, ze 117 na 106, což je o 9,5 %. Objasněnost činila 59 %. Loni nedošlo k žádné vraždě. Úmyslné ublížení na zdraví bylo spácháno 45x, nebezpečné vyhrožování – 20x  a loupeže – 11x. Dále nám bylo oznámeno např. 13x vydírání,  5x nebezpečné pronásledování a 5x týrání osoby žijící ve společném obydlí.

Počet hospodářských trestných činů mírně stoupl, ze 191 na 198. Nejčastějšími případy jsou: neoprávněné držení platebního prostředku – 55x, podvod – 27x a úvěrový podvod – 24x.

U mravnostní kriminality došlo k poklesu z 34 na 23 činů, tj. o 32 % Z toho jsou čtyři případy znásilnění a čtyři případy pohlavní zneužívání. Objasněnost činila 74 %.

Co se týká drogové trestné činnosti, kriminalistům se podařilo během loňského roku odhalit 51 případů trestného činu nedovolená výroba a držení psychotropních látek a jedů, což je o 15 případů více než v roce 2015. Nejde však o kvantitativní nárůst, ale projevuje se zde zvýšená kvalita na úseku odhalování a objasňování policejními orgány. Drogové problematice je věnována maximální pozornost, protože je úzce spojena s majetkovou trestnou činností.

Častými případy, které policisté museli řešit, bylo 153x zanedbání povinné výživy, 117x poškození cizí věci, 94x ohrožení pod vlivem návykové látky (což je díky intenzivnímu výkonu na silnicích), 91x maření výkonu úředního rozhodnutí a 15x sprejerství.

Recidivisté spáchali celkem 457 objasněných trestných činů. Nejčastěji se dopouštěli majetkových činů – krádeží v objektech, dále neplatili výživné nebo mařili výkon úředního rozhodnutí. Mladiství ve věku od 15 do 18 let se podíleli na 13 trestných činech.

Kriminalistům se podařilo během loňského roku vypátrat 253 osob, např. 22 lidí se vyhýbalo výkonu trestu odnětí svobody, na 79 osob byl vydán příkaz k zatčení, u 22 z nich jsme pátrali po jejich pobytu, dále šlo o svěřence výchovných ústavů, o podezřelé nebo pohřešované osoby. Při 53 pátracích akcích bylo vypátráno celkem 57 lidí, šlo např. o 12 dětí, 13 seniorů, jednoho vězně.

Při závěrečném shrnutí lze říci, že kriminalita v loňském roce opět klesla a objasněnost se podařilo zvýšit na téměř 46 %. Za poslední desetiletí je kriminalita na nejnižší úrovni, o 60 % nižší než v roce 2007. Ve všech oblastech kromě hospodářských trestných činů došlo k poklesu. Největší pokles byl zaznamenán u mravnostních trestných činů a u krádeží vloupáním. Ubylo zejména vloupání do ostatních objektů, obchodů, bytů i restaurací. Zloději také méně kradli, i vykrádali, auta a jízdní kola.

Komentáře