Muzeum města Dobříše otevřelo své brány ve velkém stylu

Foto: město Dobříš

DOBŘÍŠ – Včera došlo k historickému okamžiku v Dobříši, kdy bylo slavnostně otevřeno nové Muzeum města Dobříše v historickém Kopáčkově domě. Toto slavnostní otevření představilo expozici, která v sobě ukrývá bohatou historii města a mnoho dalších zajímavých exponátů.

Nápad na vznik tohoto muzea se zrodil na jaře letošního roku, kdy Rada města Dobříše schválila pronájem celého Kopáčkova domu. Tato historická budova se nachází přímo v centru města a měla být novým domovem pro městské muzeum. Za iniciativou pana Zdeňka a Radka Vystyda a ve spolupráci s současným majitelem domu, JUDr. Kopáčkem, se podařilo městu získat cennou historickou budovu pro budoucí muzeum. Město dosud nemělo vlastní muzeum, a tak se zde nacházel pouze depozitář a zapůjčená expozice hraček. S nynějším slavnostním otevřením se všechny tyto expozice spojily do jediného muzea.

Při vytváření expozice sehráli klíčovou roli majitelé sbírky Muzea rukavic, kteří zapůjčili nejzajímavější exponáty k vystavení. Starosta města Dobříše Pavel Svoboda, se osobně zapojil do tvorby muzea a vysvětlil, co je v expozici pro něj nejzajímavější: „Měl jsem na začátku velké ambice. Chtěl jsem vystavit všechny zajímavé exponáty města, a těch máme desetitisíce. Pan Michl mě ale usměrňoval, a tak je nyní vystaveno jen to nejzajímavější a nejdůležitější. A to vše s ohledem na to, aby byla expozice vzdušná a přehledná. Jsem velmi šťastný, že se nám podařilo získat tak zajímavé artefakty týkající se generálmajora Josefa Balabána.“

Slavnostního otevření se zúčastnilo několik desítek návštěvníků, kteří měli příležitost absolvovat komentovanou prohlídku a prozkoumat prostory muzea a jeho novou expozici. Mezi význačnými hosty nechyběl patron muzea, Josef Šefránek, syn spisovatele Jana Drdy, Petr Drda, a krajský radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Václav Švenda. Společně s dobříšským starostou Pavlem Svobodou a ředitelem muzea Janem Michlem přestřihli pásku a oficiálně otevřeli nové muzeum.

Význam nového muzea pro Dobříš zdůraznil i Václav Švenda, který uvedl: „Dobříš vnímám jako moderní město s bohatou historií, a mám radost, že se městu podařilo otevřít několik nových expozic. Přeji muzeu bohatou návštěvnost a věřím, že se stane důležitým turistickým cílem, který zvýší zájem o město samotné.“

Expozice muzea vznikala pod dohledem ředitele Depozitáře a archivu Muzea města Dobříš Jana Michla po dobu čtyř měsíců. „Expozice je uspořádána chronologicky od pravěku až do listopadu 1989. Její podoba byla ovlivněna tím, jaké exponáty jsme měli k dispozici. Nejvíce máme z období Habsburské monarchie, zatímco z první republiky a středověku jsme měli méně artefaktů. Proto jsme použili fotografie k doplnění první republiky a rozšířili téma středověku o vodstvo a geologii,“ uvedl ředitel muzea Jan Michl. K jeho největšímu hrdinství v expozici patří nový přírůstek, prvorepubliková vojenská uniforma, kterou obdržel jako dar od pana Pavla Faieraisla.

Muzeum města Dobříše je nyní otevřeno veřejnosti každý den v týdnu. Expozici je možné procházet i samostatně, ale na vyžádání je k dispozici komentovaná prohlídka pro jednotlivce i skupiny. Muzeum rovněž vítá návštěvu mateřských, základních a středních škol, a pro ně připravuje speciální prohlídky.

Kromě trvalé expozice se muzeum plánuje zaměřit na tematické výstavy. „Už nyní připravuji výstavu na prosinec s tématem betlémů. Chceme takové výstavy pořádat třikrát až čtyřikrát do roka, aby přilákaly obyvatele města i nové návštěvníky, kteří se budou rádi vracet do dobříšského muzea,“ dodal ředitel Jan Michl.

Kopáčkův dům, který nyní hostí Muzeum města Dobříše, je neocenitelnou historickou památkou na Mírovém náměstí. Tato pozdně barokní budova s mansardovou střechou má bohatou historii a sloužila různým účelům, včetně hostince, řeznictví, městské knihovny a zázemí pro mnoho organizací. Kopáčkův dům tak představuje ukázku změn v architektuře a životním stylu města Dobříš během staletí. Díky otevření muzea je tato historická budova propojena se současným životem a slouží městu jako sídlo informačního střediska a klubu pro mládež a seniory.

Nové Muzeum města Dobříše přináší obyvatelům a návštěvníkům města možnost ponořit se do bohaté historie Dobříše a objevit mnoho zajímavých exponátů a příběhů, které tvoří dějiny tohoto krásného města.

V Kopáčkově domě tak pod záštitou města vzniklo hned několik tematických okruhů expozice:
• Archeologická Dobříš (pravěk–raný novověk)
• Dobříš v Habsburské monarchii (1526–1918)
• Republika československá (1918–1938)
• Světová válka (1939–1945), se specifickým prostorem pro genmjr. Josef Balabána
• Dobříš – město rukavic
• Dobříš v období reálného socialismu (1948–1989)

Komentáře