Informace z krizového štábu města Příbram.

ilustrační foto

PŘÍBRAM -Po týdnu plném práce se v pátek podruhé sešli členové krizového štábu k projednání aktuální situace. Byly podány informace o přijatých opatřeních, potřebách a přípravách.

Největším problémem, který se dotýká především lékařského personálu jak v Oblastní nemocnici Příbram, tak praktických lékařů je nedostatek ochranných pomůcek. „Dnešního zasedání se zúčastnili zástupci svazu praktických lékařů, kteří vysvětlili aktuální situaci. Příbramští praktici své ordinace neuzavírají, jak si často občané stěžují, ale pracují v režimu zástupů, který je především z důvodu nízkého počtu ochranných pomůcek, kterými lékaři disponují. V nejbližších dnech bude vydána informace, jakým způsobem mají občané s lékaři navázat kontakt, v jakých případech je potřeba k nim chodit a co dělat v okamžiku, kdy nemohu svého lékaře zastihnout na telefonu,“ uvedl starosta města Jan Konvalinka.

V oblastní nemocnici Příbram se připravuje odběrné místo, jež by mělo být v provozu od příštího týdne. Zároveň jsou přijímána preventivní opatření v podobě vytvoření izolačního prostoru u akutního příjmu, kde v případě nutnosti budou umisťováni do izolace pacienti s podezřením na onemocnění koronavirem. Nemocnice má v záloze připraveno i speciální izolační oddělení kam by byli umisťováni pacienti, kteří mají prokázané onemocnění koronavirem, jejichž stav vyžaduje hospitalizaci a není možné je umístit do specializovaného zařízení.

Po dohodě s provozovatelem MHD Příbram, firmou Arriva dojde k určitému omezení linek. I přes toto omezení bude hromadná doprava zabezpečena. Řidiči MHD dostávají ochranné a desinfekční prostředky, autobusy procházejí ozonovým čištěním.

„Policisté i strážníci městské policie dohlížejí nad bezpečnostní města. Nemáme v současné době informace o nárůstu trestné činnosti,“ shrnuje situaci starosta s tím, že policisté i strážníci zároveň hlídají také povinnost nošení roušek, případně občany upozorňují na nutnost dodržování tohoto opatření.

„Dle informací Krajské hygienické stanice máme k dnešnímu dni na Příbramsku, tedy na území bývalého okresu Příbram, celkem sedm pozitivních případů. Jménem krizového štábu a všech starostů území ORP Příbram, vyzývám k potřebě sdělování informací o výskytu nákazy nejen za celé území, ale také za jednotlivé obce,“ dodal Jan Konvalinka.

Komentáře