Příbram letos chystá změnu svozu tříděného odpadu

Ilustrační foto.

PŘÍBRAM – Nový systém třídění odpadu společně připravuje město a Technické služby města Příbrami. V dubnu letošního roku bude spuštěný pilotní projekt „door to door“ (od dveří), který se zaměří na oblast Příbram V-Zdaboř a přinese nový způsob sběru odpadu přímo u domovů obyvatel.

Cílem systému „door to door“ (D2D) je získat kvalitnější a lépe vytříděný odpad, což by mělo vést k celkovému zvýšení objemu recyklovatelných materiálů. Tento krok je také zaměřen na snížení produkce směsného komunálního odpadu v obci. Zkušenosti z jiných měst, jako například z nedaleké Dobříše, naznačují vysokou účinnost tohoto systému sběru, zejména pokud jde o okamžitý nárůst množství vytříděných surovin.

Pilotní projekt se poprvé rozjede v oblasti Příbrami V-Zdaboř, která je převážně tvořena rodinnými domy. Obyvatelé této oblasti dostanou zdarma nádoby o objemu 240 litrů pro třídění papíru, plastů a bio odpadu. Během ledna dostanou obyvatelé této části Příbrami do svých schránek informační leták s podrobnostmi o projektu a návodem k registraci pro převzetí odpadových nádob.

Distribuce samotných nádob se uskuteční během února a března prostřenictvím Technických služeb, které zajistí doručení přímo do jednotlivých domácností. Samotný sběr odpadu v rámci nového systému pak začne 1. dubna v souladu s harmonogramem, který obdrží každá domácnost.

Rozdělení nádob do oblasti Příbram V-Zdaboř představuje první fázi projektu, která poslouží k testování a zhodnocení účinnosti nového systému třídění odpadu v místních podmínkách. V následujícím roce plánuje město pokračovat v přidělování odpadových nádob do dalších lokalit s rodinnou zástavbou. V rámci rozvíjené strategie odpadového hospodářství se bude také řešit sběr odpadu ve sídlištní zástavbě.

Další informace o chystané změně zveřejní město v následujících týdnech.

Komentáře