Na odbahnění Čekalíkovského rybníka Příbram získala dotaci. Jde ale jen o zlomek celkových nákladů

Čekalíkovský rybník.

PŘÍBRAM – V první polovině letošního roku začnou práce na další části Zelené páteře města, v oblasti Čekalíkovského rybníka. V první etapě má dojít na celkové odbahnění této vodní nádrže a městu se na tyto práce podařilo získat dotaci ve výši téměř 1,4 milionu korun z Operačního programu Životní prostředí. Celkem má ale obnova této vodní plochy a jejího okolí vyjít Příbram na zhruba 30 milionů korun.

Revitalizace oblasti Čekalíkovského rybníka je rozdělena do dvou částí. První zahrnuje rekonstrukci samotného rybníka a druhá pak rozsáhlou úpravu okolí. „V této oblasti vznikne příjemná klidová zóna. Na jaře letošního roku se začne pracovat na samotném rybníku, jeho odbahnění, úpravě hráze a výpustného zařízení,“ uvedl starosta Jan Konvalinka.

Po odbahnění a úpravách se bude pokračovat další etapou, která bude spočívat v revitalizaci celé oblasti. Radnice slibuje stezky rákosím, mola, parkové úpravy s výsadbou nové zeleně, výstavbu altánu, instalaci laviček, herních a fitness prvků. Součástí parku bude také odkaz na partnerskou oblast Valle di Ledro v Itálii a česko-italskou historii.

Revitalizace řeší i širší okolí a tak má dojít také k tomu, aby park mohl fungovat jako jeden z prvků na cestě ze Svaté Hory do oblasti sídliště a Březových Hor. „Bude se například instalovat zpomalovací práh v Milínské ulici pro bezpečný přechod chodců. Zároveň budou vybudována nová parkovací místa pro návštěvníky parku i obyvatele přilehlé oblasti,“ dodal starosta.

Nicméně část veřejnosti si klade otázku, zda je tato investice v uvedené výši okolo 30 milionů korun pro město nutná, když zhruba o 600 metrů dále je areál Nového rybníka a na druhou stranu u budovy Q-klubu se nachází poměrně velké hřiště. Podle názoru těchto lidí je sice úprava Čekalíkovského rybníka a jeho okolí dobrá věc, ale stačilo by obnovit samotný rybník, dokončit úpravy pro prosekání náletů a instalovat nějaký mobiliář v podobě laviček a případně stolků pro posezení.

Komentáře