Víkend bude na Svaté Hoře patřit 286. výročí korunovace

Svatá Hora.

PŘÍBRAM – O víkendu se na Svaté Hoře koná 286. výročí korunovace milostné sošky P. Marie Svatohorské, které bude slaveno současně jako Národní pouť české církevní provincie.

V předvečer slavnosti v sobotu 9. června je pro poutníky připraveno slavení českých mariánských nešpor v 19 hodin u Korunovačního oltáře, po nichž v 19.30 následuje mešní liturgie s následným světelným průvodem.

V den slavnosti bude hlavní program na svatohorském náměstí zahájen v 10 hodin krátkou přednáškou ředitelky příbramského archivu Věry Smolové z historie Svaté Hory. V 10.30 následuje společná modlitba růžence. Hlavní mši svatou v 11 hodin bude celebrovat kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český, a to za spoluúčasti českých a moravských biskupů. Slavnostní liturgie bude zakončena mariánským průvodem.

Odpolední program bude zahájen slavnostním koncertem v 14 hodin v bazilice. O hodinu později následuje pobožnost křížové cesty na Toufarově louce v parku a program bude zakončen v 16 hodin slavnostním požehnáním s žehnáním předmětů v basilice Nanebevzetí P. Marie. Prohlídky areálu se budou konat od 13, 14 a 15 hodin. Muzeum bude k dispozici celý den. Další mše svatá bude v 7.30 a 9 hodin. Odpolední mše v 15.30 se nekoná.

Komentáře