Václav Dvořák: Postřehy z lednového zastupitelstva

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Zastupitel Václav Dvořák se ohlíží za letošním prvním zasedáním městského zastupitelstva

Na programu lednového ZM nebylo mnoho bodů a nevypadaly ani nijak problematicky. Tradičně ale bývá zajímavý bod Různé, což se potvrdilo. Nicméně, jednání skončilo již krátce po 20. hodině.

Prvním zajímavějším bodem byl návrh na směnu pozemku, který leží mezi budovami bývalé 2. ZŠ v Dlouhé ulici a okresním soudem. Pozemek patří městu a soud o něj má zájem. Svůj zájem odůvodňoval nároky na bezpečnost při převozu nebezpečných delikventů a chtěl by si pro sebe celý pozemek oplotit. Přítomný předseda soudu zdůraznil, že mu nejde o parkování pro zaměstnance, jen o tu bezpečnost. Proti návrhu vystoupili někteří zastupitelé s tím, že by se výrazně znehodnotila budova bývalé školy. Navrhl jsem kompromis, podle kterého by se soudu prodal zadní kus pozemku, který by dobře posloužil k bezpečnému transferu delikventů k soudu, a zároveň by to příliš neznehodnotilo budovu školy. S tímto návrhem ale – pro mne nepochopitelně – nesouhlasila část zastupitelů za ANO a SPD. K odsouhlasení chyběl 1 hlas. Následně se hlasoval návrh z RM, tedy prodat celý pozemek (a výrazně tím znehodnotit budovu města). Ten získal ještě menší podporu.

Pominu ostatní body a skočím do bodu Různé. V něm jsem se vrátil k nepochopitelnému obratu u koncesního řízení na obsluhu vodohospodářské infrastruktury (VHI) na mimořádném ZM 18.12.23. Řekl jsem, že není špatně to, že se koncesní řízení zrušilo, ale jak se zrušilo. Také jsem sdělil, že není špatně navrhnout, že si město bude VHI obsluhovat samo. Špatně je ale to, jak naprosto amatérsky bylo toto rozhodnutí přijato. Bez odborné diskuse, bez jakýchkoliv podkladových materiálů, překvapivě, v naprostém závěru koncesního řízení. Tento způsob rozhodování nemá nic společného s péčí řádného hospodáře, s profesionalitou, zodpovědností. A to se jednalo o obchod za 1,7 miliardy Kč, největší v historii Příbrami. Však již také firma, která se v koncesním řízení umístila na prvním místě, podala námitky proti postupu města a označila je za protiprávní. Je docela přirozené, že tento postup přivádí myšlenku, zda za tím nebylo něco jiného, než zájem města.

Položil jsem všem členům RM tuto otázku: „Považujete způsob rozhodnutí o největším obchodu v dějinách Příbrami z 18.12.23, které je v rozporu s doporučením odborné poradenské firmy, v rozporu s dřívějším jednohlasným usnesením ZM, v rozporu s cílem dlouho probíhajícího koncesního řízení, v rozporu s aktuálními možnostmi města, v rozporu s původně deklarovaným zámyslem při svolávání mimořádného ZM, které bylo provedeno naprosto překvapivě bez předchozího oznámení jak zastupitelům tak veřejnosti, bez jakýchkoliv podkladových materiálů, bez odpovídající odborné a politické diskuse, za souladné se složeným zastupitelským slibem a s péčí řádného hospodáře o svěřený majetek?“ Ani jeden z radních mi přímo na jednání neodpověděl a prý mi dají odpověď dodatečně písemně. Přitom stačilo odpovědět: Ano. Jiná odpověď by byla ze strany radních šílená. Asi bude právník vymýšlet tu správnou formulaci.

V závěru prosincových Postřehů jsem odhadnul, kdo bude zastupitelům navržen jako nový provozovatel VHM: 1.SčV. Můj tip byl vlastně správný, a to ačkoliv 1.SčV koncesní řízení nevyhrála. Koalice spolu s SPD hledá jinou cestu, jak tuto firmu v Příbrami udržet. Už teď je to minimálně do konce roku 2024. Je také vidět, jak se stále více sjednocuje hlasování obou zastupitelů za SPD s vedením radnice. U ANO to nepřekvapuje, u radních za ODS ano.

Ve svém dalším vystoupení jsem zastupitelům připomněl několik skutečností jenom z posledního roku, ve kterých hraje prim starosta Jan Konvalinka:

  • Naprostý propadák s výběrovým řízením na rekonstrukci bazénu
  • Až opozice zachránila 20 mil (na DPH), když starosta podepsal nevýhodně formulovanou smlouvu na výstavbu parkovacího domu, a díky opozici se chyba napravila
  • Dalších 14 mil zachránila opozice zabráněním podpisu dodatku ke smlouvě na parkovací dům
  • Trapný postup starosty a místostarosty při hájení bývalého ředitele GFD, kdy jen úsilím opozice byla zjištěna fakta, která nakonec vedla k odvolání ředitele
  • Koncesní řízení na VHI má prapodivný průběh a hrozí blamáží u soudu
  • Sám starosta vloni na jaře konstatoval, že město pod jeho vedením nevzkvétá

Nevyzval jsem k jeho odvolání. Nevyzval jsem k odvolání RM. Vyzval jsem koaliční zastupitele, aby se zamysleli nad celkovým složením RM, která nefunguje dobře. Upozornil jsem na dva radní, paní Daňhovou a pana Dvořáčka, kteří zatím na jednání ZM téměř nepromluvili. Když se před rokem ptal občan Dominik Lednický proč jsou v RM, tak mu starosta odpověděl, že z důvodu jejich kvalit… Špatně fungující RM nezřídka posílá do ZM nekvalitně zpracované podklady, kterým ani radní nerozumí a neumějí odpovídat na dotazy zastupitelů. V zájmu města by mělo dojít k nějakým změnám. Ale k takovým, které by zlepšily fungování RM. Tak uvidíme.

                                                                          Václav Dvořák, zastupitel za Spojence

Komentáře