V těchto dnech si připomínáme boj proti násilí na dětech a ženách

Ilustrační foto.

PŘÍBRAM/ČR – Na 19. listopadu připadá Světový den prevence týrání a zneužívání dětí, následující den je výroční přijetí Úmluvy o právech dítěte a 25. listopadu je Mezinárodním dnem proti násilí na ženách.

Týrání, zanedbávání a zneužívání velmi poškozuje tělesný a duševní vývoj dítěte a má za následek tzv. syndrom CAN. „Některé děti jsou bohužel trestány za jakýkoliv sebemenší prohřešek, neznají rodičovskou lásku. Stávají se terčem stresu nebo problémů dospělých,“ připomíná policejní komisařka prevence Monika Schindlová. Jednou z možností jak těmto dětem pomoci je Linka bezpečí s číslem 116 111, denně vyřizuje několik stovek hovorů. Pomoci může ale každý. „Důležité je všímat si okolí, pokud máme podezření, že nějakému dítěti v okolí může být výše uvedeným způsobem ubližováno, pak platí oznamovací povinnost, podezření je možné sdělit i anonymně,“ dodává Schindlová.

„V loňském roce řešili policisté na Příbramsku 15x domácí násilí, v osmi případech pak byla násilná osoba z obydlí vykázána,“ připomněla policejní komisařka Monika Schindlová. Domácí násilí je takové chování, která vyvolává u jedné osoby strach z osoby druhé. Cílem násilníka je získat převahu, kontrolu a moc. Může mít podobu fyzického, sexuálního či psychického násilí, sociální izolace a ekonomické závislosti. „Jeho znaky jsou opakovanost, nárůst intenzity, probíhá v soukromí většinou beze svědků a jsou jasně vymezené role násilné a ohrožené osoby,“ dodává komisařka.

V souvislosti s násilím v rodinách je vhodné připomenout tzv. signál pomoci. Jedná se o mezinárodní gesto, které může využít ohrožená osoba – dospělý člověk, dítě nebo senior – při přímé komunikaci s okolím nebo při video hovoru. Gesto není doprovázeno žádnými slovy, člověk jím dává najevo, že potřebuje pomoc. Osoba otevře dlaň s nataženými prsty, poté ohne palec do dlaně a nataženými prsty ho schová, vznikne tedy pěst se schovaným palcem uvnitř.

„Ve světě byly zaznamenány i případy, kdy signál pomoci použila unesená osoba, ukázala ho z jedoucího vozidla okolním posádkám. Někdo z nich pak zavolal na tísňovou linku, aby o tomto incidentu policii informoval,“ doplnila na závěr policejní komisařka.

Komentáře