ŘSD je připraveno na zimní údržbu silnic

Foto: ŘSD

STŘEDNÍ ČECHY – Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), jako správce dálnic a silnic I. třídy ve Středočeském kraji, zajišťuje zimní údržbu na 361 kilometrech dálnic a 669 kilometrech silnic I. tříd na území kraje. Zimní období dle platné legislativy začíná 1. listopadu a končí 31. března následujícího roku.

Zimní údržbou se pak podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací. Organizační, věcné, technické a technologické zásady zajišťování sjízdnosti vychází ze zákona o Pozemních komunikacích č.13/1997Sb. v platném znění a jeho prováděcí vyhlášky č.104/1997Sb. v platném znění.

„V souladu s uvedenou legislativou ČR jsou dálnice a silnice I. třídy zařazeny do I. pořadí důležitosti při zajišťování sjízdnosti. Doba od zjištění vzniku závady ve sjízdnosti do doby výjezdu prvních mechanismů ke zmírnění této závady nesmí být v zimním období delší než 30 minut,“ uvádí Martin Buček z týmu komunikace ŘSD.    

Pořadím důležitosti jsou současně stanoveny i lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti vozovek silnic po výjezdu mechanismů:                                      

  • do 2 hodin u dálnic   
  • do 3 hodin u silnic I. třídy

Samotná údržba na jednotlivých úsecích komunikací se realizuje na základě plánu zimní údržby vypracovaného pro konkrétní obvod a je řízena místně příslušným dispečinkem.

Na silnicích I. tříd a dálnicích (D0, D4, D6, D7, D10) je zimní údržba ve Středočeském kraji rozdělena do 2 oblastí (01 jihozápad, 02 severovýchod) s 9 centrálními dispečinky, o jejichž nepřetržitý chod se stará přes 6 desítek proškolených dispečerů. Pro zajištění samotného průběhu údržby je k dispozici téměř 90 sypačů, 7 traktorů s radlicí, 3 šípové pluhy a 3 sněhové frézy a necelá dvacítka nakladačů. K dispozici je přes 9500 tun chemického posypového materiálu.

Na dálnicích D0, D1, D5, D8, D11 na území Středočeského kraje provádí zimní údržbu přímo ŘSD ČR prostřednictvím Středisek správy a údržby dálnic, místně pak zejména SSÚD Mirošovice, SSÚD Bernartice, SSÚD Rudná, SSÚD Nová Ves, SSÚD Poříčany. Pokud jde o techniku, tak do akce je připraveno na všech výše uvedených SSÚD celkem 52 sypačů, 12 univerzálních vozidel, 4 šípové pluhy a 10 nakladačů. Zajišťovat průběh údržby budou téměř 3 desítky dispečerů a více než 180 řidičů, kteří mají aktuálně k dispozici přes 12 tun posypového materiálu (sůl, roztok chloridu sodného, roztok chloridu vápenatého). 

„Důležitým prvkem systému zimní údržby silnic jsou rovněž dispečerská pracoviště. Dispečeři na SSÚD mají k dispozici online obrazové údaje z dohledových kamer, informace o aktuálních hodnotách ze silničních meteorologických stanic, kterých je ve Středočeském kraji u komunikací ve správě ŘSD ČR více než 7 desítek,“ dodává Buček. Zároveň mohou vyhodnocovat krátkodobou, střednědobou, i liniovou předpověď ČHMÚ pro inkriminovaný úsek dálnice. Další 9 dispečerských stanovišť řídí činnost ve stanovených oblastech údržby na silnicích I. tříd.

Komentáře