V příbramské nemocnici se uskutečnil seminář o léčbě Covid-19

PŘÍBRAM – Koronavir se vrací. Lékaři ale nyní mají více možností léčby a informací, než tomu bylo v jarních měsících.

V Oblastní nemocnici v Příbrami se tento týden uskutečnil odborný seminář, který se zabýval léčbou pacientů s onemocněním Covid-19. Během něj se vystřídali hned tři řečníci. Prvním z nich byl prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D. z Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Ten ve své přednášce shrnul nejdůležitější fakta, která se týkají průběhu onemocnění a studie, které se zabývají léčbou. Podle něj je dnes již více informací nejen o onemocnění ale i o tom, jak ho léčit. I když neexistuje žádný speciální lék, dají se využít známá léčiva, u kterých je prokázáno, že pacientům alespoň částečně pomáhají.

„Existují randomizované studie, které prokázaly efekt například rekonvalescentní plazmy, což je plazma odebraná od pacienta, který se již vyléčil z Covid 19 a má protilátky ale i u dalších dostupných léčiv. Ostražitost musíme mít před všemi onemocněními, které nás mohou potkat, nejenom před Covid 19, což je jedno z respiračních onemocnění, které nás bude nejspíš provázet i po zbytek naší existence,“ řekl ředitel Oblastní nemocnice Příbram MUDr. Stanislav Holobrada, který byl na semináři přítomen a v diskuzi s profesorem Holubem prověřoval některé postupy, které jsou zavedeny v příbramské nemocnici.

Další blok patřil primáři MUDr. Petru Bilinovi z oddělení ARO, který popsal případ pacienta, který na tomto oddělení s Covid 19 ležel v jarních měsících. Poslední blok pak patřil prof. Václavu Hořejšímu, Ph.D. z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR, který přednášel o biologických a imunologických aspektech viru. Účastníci semináře měli prostor pro diskuzi se všemi přednášejícími a během několika hodin se dozvěděli mnoho zajímavých poznatků o aktuálně nejdiskutovanějším onemocnění této planety.

Martin Janota

Komentáře