Strážníci se zaměří na nedovolené průjezdy ulicí Nad Kaňkou

PŘÍBRAM – Na městkou policii se prostřednictvím městských webových stránek obrátila část veřejnosti z ulice Nad Kaňkou v Příbrami III., která upozorňuje na to, že přestože je ulicí dopravní značkou zakázaný průjezd vozidel, mnozí řidiči toto omezení nedodržují a zkracují si tudy cestu směrem na Sázky nebo opačným směrem.

Zástupce velitelky městské policie Luboš Řezáč ve své odpovědi uvedl, že výklad dodatkové tabulky „mimo dopravní obsluhy“ je následující: vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost. Všechna tato vozidla mohou do těchto míst vjíždět.

Tedy jak je patrné jedná se o poměrně dost široký pojem. „Strážníci při průjezdu ulicí Nad Kaňkou případná projíždějící vozidla kontrolují. Pokud to bude personálně možné, provedeme zde kontrolu častěji,“ doplnil Luboš Řezáč.

Komentáře