Turistické trasy v Brdech jsou už jasné

BRDY – Vojenské lesy (VLS), Klub českých turistů (KČT) a Agentura na ochranu přírody a krajiny (AOPK) se shodly na podobě sítě turistických tras v nejmladší chráněné krajinné oblasti v Brdech. Na základě dohody budou v přírodní lokalitě upraveny cesty a bude také optimalizováno jejich značení.

Značení turistických tras musí vyhovovat návštěvníkům, ale být také v souladu s cíli ochrany přírody v chráněné krajinné oblasti a potřebami hospodářské správy této lokality. V neposlední řadě pak musí v této lokalitě, která přes osmdesát let sloužila až do roku 2016 jako výcvikový prostor armád, také respektovat bezpečnostní limity dané aktuálním stavem pyrotechnické očisty území. Jsem proto rád, že jsme našli všestranně přijatelný kompromis,“ uvedl ředitel VLS Petr Král.

Podle březnové dohody zástupců KČT, VLS a AOPK bude finalizována stávající síť tras. „V první řadě se jedná o trasy, které byly v terénu značkaři KČT trasovány částečně odlišně od původních plánů. U většiny těchto změn jsme nalezli shodu, která umožní provedené změny dodatečně schválit, u menší části jsme našli jiné řešení. U části turistických značných cest pak zkušenosti z provozu ukázaly, že je třeba jejich vedení změnit či upravit,“ dodal ředitel divize VLS Hořovice Petr Švadlena.

Příkladem je například lokalita Jindřichova skála. Cenná přírodní památka je zároveň také oblíbenou a navštěvovanou brdskou vyhlídkou. Nové značení v lokalitě, na němž se VLS, KČT a AOPK shodly, by zde mělo minimalizovat zátěž vyplývající z frekventovaného turistického provozu pro cenný přírodní útvar. Dohoda subjektů zaangažovaných v chráněné oblasti panuje také v otázce dalšího rozvoje sítě značených pěších tras ve středních Brdech. „Na návrh VLS jsme učinili dohodu, že síť po dohodnutých úpravách ponecháme v provozu dva až tři roky, následně vyhodnotíme zkušenosti z turistického provozu a navrhneme nové trasy, které budou odpovídat preferencím návštěvníků,“ doplnil předseda rady značení Klubu českých turistů Pavel Přílepek.

V CHKO stále probíhá pyrotechnická očista. Proto je nezbytné se mimo stezky pohybovat se zvýšenou opatrností, v některých částech bývalého újezdu, především na dopadových plochách pak návštěvníci musí chodit výlučně po zpevněných cestách. „Aktuálně musí návštěvníci dbát zvýšené opatrnosti také v lokalitách, kde probíhají těžby v souvislosti s bojem s kůrovcovou kalamitou. A samozřejmě v těchto dnech i v CHKO platí zákaz sdružování osob v souvislosti s ochrannými opatřeními platnými v rámci nouzového stavu,“ dodal ředitel VLS Petr Král.

Zdroj: Vojenské lesy

Komentáře