Tomáš Mosler upozornil na možný podvod při výběrovém řízení na dodávku sloupků v Pražské ulici, město to prošetří

PŘÍBRAM – Redaktor internetového média „Příbramský bublifuk“ upozornil ve svém článku, a také v diskusi na listopadovém jednání zastupitelů, na možné podvody ve výběrovém řízení na dodávku sloupků v Pražské ulici.

Jde o podezření, že společnost Staler, spol. s r.o., dokladovala při prokazování splnění podmínek účasti ve výběrových řízeních na stavební zakázky organizovaných městem nepravdivé referenční zakázky. Ty měly být ve většině potvrzeny podnikem Vojenské lesy a statky. 

„Jednou z podmínek výběrového řízení bylo dokladovat reference jimiž se standardně dokládají dřívější praktické zkušenosti uchazeče s podobnými typy činnosti. To bylo nezbytným předpokladem úspěšné účasti ve výběrovém řízení města Příbram na dodání výsuvných sloupků do Pražské ulice,“ uvádí Tomáš Mosler. A tak zaslal dotaz na Vojenské lesy a statky, zda můžou uvedené reference této firmě potvrdit a jejich odpověď ho velice překvapila. „Poněkud nevěřícně čtu sdělení, že reference firmy Staler, které poskytla jako doklad technické kvalifikace, nejsou v souladu s realitou. Vyjádření jsem obdržel 28. srpna 2020 od státního podniku Vojenské lesy a statky ČR, pro který měla firma Staler referenční zakázky realizovat,“ dále uvádí Mosler.

Z dopisu Vojenských lesů a statků citujeme: „…ve vámi uvedeném období nebyla ze strany VLS uzavřena žádná smlouva na dodávku a montáž automatického výsuvného sloupku nebo automatických výsuvných sloupků s předmětnou společnosti, a to ani přímo, ani jako součást rozsáhlejší zakázky v podobě poddodavatelské činnosti.“

„Popravdě řečeno, kdyby se nejednalo o poněkud tragikomickou záležitost, kdyby sloupky byly umístěny určitým standardním způsobem a řádně fungovaly, možná bych ani po detailech zakázky nepátral. Což ovšem vede ke znepokojivé otázce je, pokud se ukázaly nepravosti při první zakázce, jaký problém se může skrývat u té či oné z řady dalších zakázek, které město Příbram ročně zadá,“ dodal Tomáš Mosler.

Zde celý článek Tomáše Moslera: https://mosler.cz/pbfuk/rekni-kde-ty-sloupky-jsou-nepravosti-pri-milionove-zakazce-mesta-pribram/

Na to hned druhý den po zastupitelstvu reagoval starosta města Jan Konvalinka. „V současné době probíhá prověřování tohoto podezření v tom směru, zda skutečně docházelo ze strany uvedené společnosti v jejích nabídkách k uvádění nepravdivých údajů, a pokud ano, zda a komu tím byla způsobena případná škoda,“ uvádí ve své reakci Konvalinka.

Město podle něj spolupracuje v dané věci s externím právním zástupcem a v případě, že bude zjištěno, že takovým jednáním uvedené společnosti bylo poškozeno, je odhodláno důsledně hájit svá práva. „Jakmile budeme mít validní podklady, o které lze opřít další právní kroky, zvážíme další postup, zejména otázku prověření takového jednání uvedené společnosti ze strany dozorových orgánů v oblasti zadávání veřejných zakázek. V případě, že bude zjištěno, že jsou zde důvody domnívat se, že město mohlo být poškozeno trestněprávním jednáním uvedené společnosti, budeme zvažovat i otázku prověření takového jednání uvedené společnosti ze strany orgánů činných v trestním řízení,“ konstatoval na závěr Jan Konvalinka.

Na závěr je třeba si položit základní otázky: Jak je možné, že tyto skutečnosti pan Mosler zjistil, ale vedení radnice či kompetentní úředníci ne? Jak důkladně se dělá kontrola předkládaných dokumentů při výběrových řízení v Příbrami? Nemohou se některá pochybení ukázat u jiných zakázek města?

 

Komentáře