Sucho postihlo obce na sever od Milevska. Starostové společně hledají řešení

PETROVICE – V Petrovicích na zámku, v sídle obecního úřadu, se uskutečnila ve středu 12. února odpoledne schůzka starostů z Hrazan, Chyšek, Nechvalic, Petrovic, Počepic, Přeborova a Vysokého Chlumce. Nechyběl ani ředitel pivovar Vysoký Chlumec.

Všechny zúčastněné trápí kritický nedostatek pitné vody v regionu. Starosta Petrovic Petr Štěpánek proto pozval na schůzku zástupce Jihočeského vodárenského svazu (JVS) Františka Rytíře, zástupce společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV) a geoložku z České geologické služby Renátu Kadlecovou. Petr Štěpánek krátce zhodnotil stav a konstatoval, že z hydrogeologického průzkumu regionu Petrovicka, který probíhal po celý rok 2019, vyplynulo, že s ohledem na geologické podloží je nepravděpodobné, že by se na zkoumaném území našel zdroj pitné vody, který by řešil potřebu zásobení obyvatel regionu.

To následně potvrdila i paní Kadlecová a doplnila klíčové informace. Z tohoto důvodu se přítomní odborníci i zástupci obcí shodli, že jediným smysluplným řešením je do suchem postižených obcí přivést vodu z bezpečné vodárenské soustavy. František Rytíř z JVS informoval, že přivaděč z Římova, který nyní končí v Milevsku, má dostatečnou kapacitu pro zásobení dotčeného regionu. Zástupce VRV  Jan Cihlář následně popsal proces, který je pro realizaci stavby přivaděče pitné vody nutný. Starostové všech zúčastněných obcí se na místě dohodli, že společně zadají vypracování investičního záměru stavby přivaděče. Nabídková cena od VRV na vypracování tohoto investičního záměru činí 455 000 korun.  

Na těchto prvotních nákladech se budou obce podílet poměrně podle počtu obyvatel v daných obcích. Nyní čeká starosty obcí projednání tohoto záměru v zastupitelstvech. Jelikož se jedná o strategickou stavbu nadregionálního významu, bude se pro realizaci přivaděče shánět politická podpora na úrovni krajů (Jihočeského a Středočeského) a ministerstev. Nabízí se také otázka propojení dvou vodárenských soustav – z Římova a ze Želivky mezi městy Milevskem a Sedlčany. Starosta Petr Štěpánek k tomu dodává: „Jsme na začátku dlouhé a složité cesty. Jsem ale optimista a věřím, že se nám podaří stavbu přivaděče pitné vody zrealizovat. Při jednání panovala mezi starosty naprostá shoda a ochota na tomto projektu spolupracovat“.

Komentáře