V Petrovicích hledají lodičku do lesa

Foto: archiv pořadatelů

PETROVCE – Tedy přesněji řečeno do Pohádkového lesa. Tradiční akci pro děti připravují místní divadelní ochotníci na neděli 10. června odpoledne. Bohužel jim chybí loď pro námořníky a tak se obrací s prosbou o pomoc na širokou veřejnost.

Loni se stejným způsobem pokusili zajistit pohádkové postavy na jednotlivá stanoviště. „Naše výzva měla úspěch, stanoviště jsme obsadili a Pohádkový les zachránili. Doufám, že všichni loňští účastníci se stanou i účastníky letošními,“ říká Pavel Kubíček z petrovického divadelního spolku. Letošní výzva je z trochu jiného soudku. „Potřebovali bychom sehnat loď pro námořníky. Dlouhá léta nám loď půjčoval pan Jaroslav Dolejší, kterému touto cestou velmi děkujeme. Bohužel, jeho loď již není v provozuschopném stavu. Proto se obracíme na širokou veřejnost a ptáme se, nemáte někdo náhodou nějakou šikovnou lodičku, kterou byste nám za pivo a klobásu půjčili?“ ptá se Pavel Kubíček.

Podle jeho slov by byl ideální velký nafukovací raft pro alespoň osm lidí. Samozřejmě, že se může jednat i o jinou loď, například pramici, jedinou podmínkou je dostatečná stabilita. S nabídkou lze  petrovické ochotníky kontaktovat na tel: 732 476 802.

Komentáře