V Petrovicích začala rekonstrukce kašny

Starosta Petrovic Petr Štěpánek při bouraní staré kašny. Foto: archiv P. Štěpánka

PETROVICE – Zastupitelstvo obce rozhodlo o zahájení rekonstrukce kašny na náměstí. V těchto dnech začaly bourací práce staré kašny.

„Toto rozhodnutí nás zastihlo v plné sezóně, proto budou práce koordinovány tak, aby to nenarušilo plánované akce v centru obce. Rozebere se současné dno a bude položen podkladní beton. Po Petrovickém řezbování, které se koná ve dnech 24. až 26. července bude proveden výkop pro technologickou šachtu, přívod vody, elektřiny a odkanalizování,“ říká petrovický starosta Petr Štěpánek, který sám přiložil ruku k dílu.

Následovat bude osazení šachty, její obestavění a vystrojení, dodávka a montáž technologie, vybetonování dna kašny, izolace a montáž kamenných desek, které budou tvořit pochozí dno fontány. „Půjde-li vše hladce, mohla by fontána zdobit centrum obce již v září,“ míní starosta.

Po peripetiích, kdy se zastupitelstvo nemohlo shodnou, který z podaných návrh na novou kašnu je vítězný, rozhodla nakonec anketa veřejnosti. Z ní vzešel vítězně projekt Petra Štěpánka a Jana Kuneše. Ten od lidí získal 226 hlasů a dalších 6 hlasů získal od místních chalupářů. Na druhém místě skončil návrh od architekta Jana Veselého se 43 hlasy a na třetí pozici je návrh od ateliéru OTA s 39 hlasy.

Návrh Jana Kuneše a Petra Štěpánka.

Komentáře