Stavba Krčínovy cyklostezky je zahájena

SEDLČANY – Poklepem základního kamene byla 9. prosince zahájena významná a dlouho očekávaná stavba cyklostezky Sedlčany – Prčice, též zvané Krčínova cyklostezka. Rozsáhlá stavba, která spojí město Sedlčany a Sedlec – Prčice, by měla být uvedená do provozu koncem listopadu roku 2020.

Trasa nejdelší cyklostezky ve výstavbě v letošním roce měří 13,5 kilometru a je navržena od sedlčanské retenční nádrže k Radči, Meznému, Hulínu a do Prčice. Bude procházet převážně nezastavěným územím, kde budou maximálně využity stávající polní cesty. V krátkých úsecích se napojí na stávající zpevněné komunikace.

Stavba sestává z pěti stavebních objektů pozemní komunikace, jež jsou označeny jako cyklostezka. Tyto se připojují na stávající komunikace, na nichž bude svislým dopravním značením vyznačena cyklotrasa. V rámci stavby dojde k vybudování cyklostezky o základní šířce 2,5 metru, jež je tvořena krytem z asfaltového betonu. Stezka bude oboustranně lemována půlmetrovým pruhem nezpevněné krajnice, která zajistí rozšíření cyklostezky, jež je možné využít v nouzové situaci, případně slouží jako bezpečnostní odstup od případných okolních překážek. V kratších úsecích slouží nový asfaltový povrch i pro pojíždění vozidly a zemědělskou technikou – takovéto úseky jsou rozšířeny na 3,5 metru a tyto jsou vyznačeny jako cyklotrasy. V případě terénního zářezu budou podél stezky opěrné zdi tvořené gabiony.

Stavba primárně slouží jako bezpečné spojení obcí a jako bezpečná cesta do zaměstnání, za službami a do škol. Její realizací dojde ke zvýšení bezpečnosti cyklistů podél silnic I/18, II/105, II/120, III/0187 a III/1203.

Stezka je navržena v těchto parametrech:
Třída komunikace: účelová komunikace
Celková délka: 13,5 km
Počet jízdních/cyklo pruhů: 2
Šířka jízdních pruhů: 1,25 – 1,75 m
Šířka nezpevněné krajnice: 0,5 m
Šířka hlavního dopravního prostoru: 4 m
Bezpečnostní odstup: 0,25 m, 0,5 m
Návrhová rychlost: 10 – 40 km/h

Zakázky v hodnotě 87 milionu korun s DPH se ujme společnost Krčínova cyklostezka, BES s.r.o. a M – silnice a.s. Sdružení obcí Sedlčanska jako investor stavby uspělo se žádostí o příspěvek z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a získalo na vybudování cyklostezky téměř 74 milionů korun. Dalšími 13,5 miliony výstavbu podpořil Krajský úřad Středočeského kraje. Zbývající prostředky poskytne Sdružení obcí Sedlčanska.

zdroj: Středočeský kraj

Komentáře