Stoleté výročí bereme velmi vážně a nenecháme si ho pro sebe, říká ředitelka obchodní akademie Marcela Blažková

PŘÍBRAM – V čele školy stojí od 1. září 2002, kdy vyhrála konkurz a z pozice zástupkyně ředitele obsadila místo ředitelky školy. Již rok předtím byla zastupující ředitelkou po odvolaném předchůdci. Její ředitelování se tedy blíží hranici dvaceti let. Škola, kterou vede však příští rok oslaví rovnou stovku. Při této příležitosti jsme o rozhovor požádali ředitelku Obchodní akademie a Vyšší odborné školy v Příbrami Marcelu Blažkovou.

Paní ředitelko, v jaké fázi jsou nyní přípravy na výročí, které škola oslaví v roce 2020, tedy sto let své existence?
Asi před čtyřmi měsíci jsme dali dohromady malý tým, který by měl celý rok koordinovat a organizovat jednotlivé akce. Je ale jasné, že se zapojí jak vedení školy, tak vyučující i žáci a jsem ráda, že s námi spolupracují i naši absolventi. Je před námi mnoho práce a veškerá činnost kolem oslav je takříkajíc navíc, vedle naší běžné práce. Ale věřím, že vše důstojně zvládneme.

Máte již nějaké konkrétní výstupy? Budete zapojovat i veřejnost?
Před několika dny vyhlásil náš školní parlament pod mou záštitou soutěž o nové logo školy. Tím zapojujeme i studenty do dění kolem stého výročí. Pro veřejnost nyní dokončujeme podmínky výzvy o dodání nejstaršího vysvědčení a nejstaršího maturitního tabla, přičemž vítěze, kteří dodají nejstarší datovaný dokument odměníme. Sháníme také zapůjčení prostor, kde bychom mohli instalovat v příštím roce, zhruba na jaře, na několik měsíců veřejně přístupnou výstavu fotografií, dokumentů a dalších předmětů z historie školy, včetně toho, co nám poskytnou naši absolventi, ať již jako kopii nebo zápůjčku. A v září 2020 plánujeme slavnostní setkání pro absolventy i významné hosty, partnery školy a další zájemce. To je jen hlavní výčet.


Stoleté výročí je unikátní příležitost i pro prezentaci školy. Co plánujete v této oblasti?
K devadesátému výročí jsme vydávali školní almanach. Ten nyní rozšiřujeme, dopisujeme kapitoly, budeme na něm spolupracovat i s absolventy. Materiály do něj, které je potřeba opsat z nejrůznějších zdrojů zpracovávají v rámci výuky naši studenti, což je další propojení výročí s aktuální výukou. A rozhodla jsem se také v rámci samostatné slavnostní akce ocenit několik osobností, které se o školu, její existenci, rozvoj a dobré jméno zasloužili. Pro ně připravujeme něco speciálního na památku, ale více zatím prozradit nemohu. Chtěli bychom také formou mediálních výstupů seznámit veřejnost s historií školy, se všemi peripetiemi, která jí stály v cestě a se všemi zajímavými detaily, včetně například toho, že jsme měli mezi lety 1955–1957 večerní třídu v nedalekých Sedlčanech. Ale je toho samozřejmě více. Věřím, že média nám pomohou a že to pro jejich čtenáře bude zajímavé.

Jak máte zajištěné financování pro oslavy? To se asi bez podpory zvenčí neobjede?
Máte naprostou pravdu. Věřím, že nás podpoří jak zřizovatel, tedy Středočeský kraj, tak město Příbram, které nám nyní krásně opravuje hlavní budovu, za což jsem moc ráda. Ale musíme hledat sponzory, bez nich to nepůjdu. Proto bych se vaším prostřednictvím ráda obrátila na naše absolventy a na firmy, ve kterých pracují. Budeme rádi i za malý finanční příspěvek. Budeme řadu z nich oslovovat, ale samozřejmě budu ráda, když se na mě obrátí i sami, kontakty naleznou na oficiálních stránkách školy www.oapb.cz.

Bude součástí oslav i možnost prohlédnou si školu, její vybavení a prostory?
Ano, určitě přizpůsobíme tradiční den otevřených dveří a spojíme jeho organizaci s výročím. A to jak letos na podzim, tak příští rok na jaře. Pro skupiny absolventů, kteří by se rádi podívali do školy i mimo tyto termíny jsme samozřejmě také k dispozici, stačí zavolat nebo napsat a domluvíme se na prohlídce. I mimo rámec oslav se stává, že třídy, které si i po desítkách let od maturity dělají třídní srazy se mi ozvou a mají zájem o prohlídku školy. Určitě jsme připraveni jim vyhovět.

Je pro vás stoleté výročí školy jakýmsi mezníkem ve vaší práci ředitelky?
Jako ředitelka jsem zažila již devadesáté výročí, ale stovka je prostě něco výjimečného. Nejde ale o to, co to znamená pro mě. Obchodní akademie je dnes pevnou součástí středoškolského vzdělávání v našem městě, sídlí v historickém centru města, vedle nejstarší budovy, Ernestina, na dohled od radnice, poblíž Sokolovny, kde probíhá výuka tělesné výchovy a třeba i maturitní plesy, budovy v Jiráskových sadech a na Příbrami I škole v různých dobách historie sloužily k výuce i k dalším účelům, takže škola je skutečně spjata s městem a jeho historií. Navíc naše absolventy najdete prakticky ve většině firem ve městě a okolí. Pracují jako účetní, ekonomové, marketingoví manažeři, personalistky nebo svoje firmy přímo řídí, případně úspěšně podnikají anebo jim obchodní akademie byla úspěšnou přípravou pro studium na vysokých školách a pro další kariéru třeba v oblasti práva, v managementu, ekonomii a mnoha dalších oborech. Takže tuto historickou mez chceme určitě pojmout velmi důstojně, slavnostně a úctou. Výročí stoleté existence bereme vážně a podělíme se o něj s každým, kdo bude mít zájem.

Komentáře