Senátor Petr Štěpánek: Těším se na výjezdy do regionu a jsem připraven řešit regionální problémy

Senátor za Příbramsko Petr Štěpánek. Foto: archiv Petra Štěpánka

PŘÍBRAMSKO – V letošních senátních volbách byl novým senátorem za Příbramsko zvolen starosta Petrovic u Sedlčan Petr Štěpánek. Do funkce byl uveden minulý týden, konkrétně 10. listopadu.

Naší redakci Petr Štepánek poskytl o svých prvních dojmech a krocích v Senátu exkluzivní rozhovor.

Minulý týden jste se stal novým senátorem za Příbramsko, jaké byly Vaše první kroky v Senátu?

Prakticky okamžitě jsme začali pracovat. Máme k projednání 12 nových senátních tisků, mezi kterými jsou i zásadní zákony. Například zákon o odpadech a o obalech, který se brzy dotkne každého z nás při razantním zdražování poplatků za skládkovné, dále vodní zákon nebo zákon na ochranu zvířat a další. První den jsme jednali 11 hodin, druhý 10 hodin a přesto jsme vše nestačili projednat. Pokračujeme další týden. Mezi jednáními pak jednotlivá témata řeší výbory s odborníky. Do toho je třeba také věnovat se svému regionu.

O čem se jednalo a jak jste se Vy sám do programu jednání zapojil?

Zákon o odpadech má mnoho ustanovení, které bezprostředně dolehnou na města a obce, především ale na jejich obyvatele. Velice mne zlobí, že novela zákona o odpadech stanoví, co kdo musí, nikde se ale nedočtete, která zařízení zpracují vytříděné odpady na nové výrobky. Jsem přesvědčen, že celá vládní koncepce nakládání s odpady je špatně. Za likvidaci odpadů musí být zodpovědní ti, kdo je uvádí na trh. Tedy výrobci, dovozci a prodejci. Nemůže to být na obcích, které jsou podle mého názoru mylně označovány za „původce“ odpadů. Pro stát je to ale nejjednodušší řešení. Města o obec jsou „původci“, tak ať se starají. Ať škemrají o dotace a my, STÁT, jim milostivě něco utrousíme. Prakticky neexistuje koncepce státu nakládání s odpady, kde se stanoví, jak naložit s pracně a draze vytříděným odpadem, kde se zpracuje a vrátí do života jako nový výrobek. Je to smutné. Ministr Brabec mi na otázku koncepce odpověděl, že Ministerstvo životního prostředí se vyjadřuje k záměrům týkajícím se likvidace odpadů. Spíše bych ale očekával, že MŽP bude navrhovat konkrétní řešení.

Další mé vystoupení se týkalo vodního zákona. Tam jsem panu ministrovi zemědělství Tomanovi nastínil problém venkovských sídel s nedostatkem pitné vody.

Jedním z Vašich volebních témat byl nedostatek vody. S tím se dlouhodobě potýkají například obce na Sedlčansku. Jak podle Vás může v tomto směru Senát a potažmo jeden senátor pomoci?

V takzvané vnitřní periferii Středočeského i Jihočeského kraje je velmi nízká zalidněnost, s kterou jsou spojené i nízké daňové výnosy. Obce z této oblasti nejsou schopny financovat přivaděče pitné vody a rozšiřovat vodohospodářskou infrastrukturu. Zde je na místě si jasně říci, jestli chceme, aby zde žili lidé, zakládali rodiny a byl zde udržitelný rozvoj. Bez pitné vody to nepůjde. Tak jako stát buduje dálnice a železniční koridory, kraje silnice II. třídy, stejně je nutné přistupovat i k výstavbě hlavních přivaděčů pitné vody v málo osídlených regionech. S touto myšlenkou jsem pana ministra Tomana seznámil a brzy mu zaklepu na dveře s konkrétním projektem.

Po Vašem zvolení se objevily tradičně názory, že senátorům jde hlavně o „koryta a peníze“, že je Senát zbytečný, nebo že se pro mnohé části regionu (např. Rožmitálsko, Příbram atd.), tím, že jste z Petrovic, příliš nezmění a že na své sliby rychle zapomenete… Co si o tom myslíte?

Předně Senát je o velice intenzivní práci. Přístup senátorů k projednávání zákonů a hlavně k odstraňování zákonných nesmyslů je příkladný. Stejně tak příkladné je jednání Senátu. Bez urážek a osobních výpadů, věcné, konstruktivní. Je to dáno také tím, že do Senátu jsou senátoři voleni ve svém regionu v přímé volbě, kam jde každý sám za sebe. Neschovává se v davu nějaké politické strany. Jde nám všem o věc. Hned první den jsem se domluvil se senátorem zvoleným za ANO Jaroslavem Větrovským, že budeme společně řešit právě přivaděč vody z Jihočeské vodárenské soustavy. Tedy dohoda senátorů z ANO a ze STAN. Ani jeden jsme ale svou „politickou“ příslušnost neřešili. Řešíme přece problém. To je na Senátu to krásné, hodné následování. Co se týká mých slibů k regionu. V pondělí 9. listopadu jsem se zúčastnil v Lešeticích jednání k haldám, v úterý 8. prosince se chystám do Kytína a jakmile pomine korona krize, otevřu kancelář v Příbrami. Těším se na výjezdy do regionu a jsem připraven se starosty obcí řešit regionální problémy.

Bude Vás veřejnost jako senátora moci se svými problémy někde navštívit? Pokud ano, odkdy?

Kancelář budu mít u průmyslové školy v Hrabákově ulici. Otevření záleží na vládních opatřeních ohledně zamezení šíření Covid 19. Budu veřejnost včas informovat.

S pozměňovacím návrhem vystoupil i senátor za Příbramsko Petr Štěpánek.

Komentáře