Semafor na křižovatce v Husově ulici je opět v provozu

PŘÍBRAM – Město opravilo semafor na křižovatce Husovy ulice a ulice k Podlesí. Světelná signalizace přestala fungovat, co do ní před několika týdny narazil autobus autoškoly. Opravu zpozdil fakt, že město netušilo, že semafor je v jeho majetku.

Na nefunkčnost světelné signalizace upozorňovala veřejnost i zastupitelé. Na poslední zasedání se na toto téma ptala zastupitelka za KSČM Jiřina Humlová: „Dělá to tam problémy, protože tam jezdí jednak autobusy a jezdí tam i kamióny. Jela jsem z Podlesí a stála jsem za kamiónem, který tam stál asi tři minuty, než se nad ním jeden z řidičů na té hlavní smiloval pustil ho.“

Starosta Jan Konvalinka (ANO) jí odpověděl, že opravu má zajistit Ředitelství silnic a dálnic a že tento krok u něj už město urgovalo. Nicméně druhý den se ukázalo, že vše je jinak a semafor patří městu. „Na včerejším zasedání zastupitelstva jsem se dopustil omylu, kdy jsem v rámci odpovědi na interpelaci chybně uvedl, že nefunkční semafor v Husově ulici náleží ŘSD. Patrně došlo k nedorozumění mezi mnou a Odborem silničního hospodářství, který mi na můj dotaz sdělil, že komunikace vč. semaforu není v naší správě. Není to pravda. Semafor je náš a my pracujeme na jeho opravě. Za chybné vyjádření se omlouvám jak veřejnosti, tak dotčeným subjektům – zejména ŘSD,“ uvedl druhý den Jan Konvalinka.

To téměř ve stejné době potvrdilo i Ředitelství silnic a dálnic.  „Podstatné je ustanovení § 14 zákona č. 13/1997 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, který výslovně pozitivně vymezuje, co není příslušenstvím průjezdního úseku dálnice a silnice, tedy úseku dálnice a silnice na průtahu obcí. V odstavci 1. písm. b)  uvedeného paragrafu je pak uvedeno následující: součástmi ani příslušenstvím nejsou zábradlí, řetězy a jiná zařízení pro zajištění a zabezpečení přechodů pro chodce, veřejné osvětlení, světelná signalizační zařízení sloužící k řízení provozu. Jelikož předmětné signalizační zařízení není příslušenstvím sil. I/18, je oprava tohoto zařízení věcí příslušné obce,“ napsal nám den po zasedání zastupitelstva Martin Buček z tiskového oddělení ŘSD.

Nicméně de facto bleskovou reakci příbramského starosty ocenil. „Alespoň má charakter, přizná to a omluví se. Jsou horší věci,“ dodal.

Komentáře