O příspěvku na dopravu některé obce s Krajem ještě jednají. Příbram je mezi nimi

Ilustrační foto.

STŘEDNÍ ČECHY – Rada Středočeského kraje schválila uzavření prvních smluv o zajišťování a financování dopravní obslužnosti s prvními 310 obcemi z více než tisícovky, které budou do systému spolufinancování dopravní obslužnosti v kraji zapojeny.

Obce se tak budou na zajišťování dopravní obslužnosti finančně podílet a to na základě spravedlivého a transparentního poměru spolufinancování. Do konce roku 2021 totiž byla dopravní obslužnost ve Středočeském kraji zajišťována na základě smluv uzavřených jak samotným Krajem, tak i jednotlivými obcemi a dobrovolnými svazky obcí přímo s dopravci. Vzhledem k blížícímu dokončení integrace veřejné dopravy ve středních Čechách převzal od nového roku Středočeský kraj objednávky výkonů od obcí a dobrovolných svazků obcí na svém území tak, že bude vystupovat jako jediný objednatel, který bude zajišťovat dopravní obslužnost celého kraje.

S nově nastavenými spravedlivými podmínkami spolufinancování souhlasí 628 z 945 zapojených středočeských obcí.U 317 obcí jednání a procesní zajištění spolufinancování dopravní obslužnosti ještě stále probíhají. Necelá 3 %, konkrétně 31 obcí, aktuálně bohužel spolufinancování odmítají. Z větších měst ještě probíhají jednání s Kladnem či například Mladou Boleslaví. Ta se aktuálně staví ke spolufinancování dopravy v její oblasti bohužel poměrně zdrženlivě. Pevně věřím, že se nám podaří s vedením města dosáhnout shody a nebude tak případně pro občany Mladoboleslavska veřejná doprava žádným způsobem omezena,“ vysvětluje radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký. Jednání ještě probíhají také v Příbrami, kde se jedná i o možném zlevnění při zachování objemu dopravy, ke kterému by mohlo dojít odstraněním duplicity linek PID a MHD.

Obcím byl nový plánovaný koncept představený již v první polovině loňského roku. Nově navržené standardy nastavují spravedlivý a transparentní poměr spolufinancování dopravní obslužnosti ve středních Čechách pro obce, města i kraj. Do této doby nebyla výše příspěvků ze strany obcí a měst sjednocená. Některé přispívaly více, jiné méně, několik set obcí dokonce vůbec,“ dodává Petr Borecký. 

Komentáře