ŘSD pro letošní rok končí s opravami na Strakonické u Chraštic

Foto: ŘSD

CHRAŠTICE – Zítra v dopoledních hodinách uvede Ředitelství silnic a dálnic do provozu jeden kilometr dlouhý úsek na silnici I/4 u Chraštic, kde se pracovalo v rámci 1. části akce „I/4 Chraštice-hranice kraje“.

„Do zahájení zimní údržby 1. listopadu už bychom nezvládli opravit další úsek jako celek, a tak opravu zbývajících pět kilometrů této komunikace dokončíme v průběhu příští stavební sezóny. Obnovení prací předpokládáme v průběhu dubna příštího roku,“ řekl Martin Buček z týmu komunikace ŘSD.

„Děkujme všem řidičům i obyvatelům podél silnice I/4 za ohleduplnost a trpělivost, neboť práce na opravě této komunikace letos probíhali s měsíční přestávkou v srpnu téměř celou stavební sezónu,“ dodal.

Komentáře