V Dobříši u Bobcatu je nyní nižší tolerance na radaru

Foto: město Dobříš

DOBŘÍŠ – S měřením rychlosti v obci se řidiči setkávají čím dál častěji. Téměř každé město či ves už mají na svém území měřený úsek nebo dokonce několik, většinou v místech, která svádí k překračovaní povolené rychlosti. A téměř každý řidič ví, že radar měří v určité toleranci, na Dobříši ji nyní snížili.

Doposud byl rychlostní radar u areálu firmy Bobcat nastavený tak, že vyfotil řidiče překračující rychlost 61 km/hod. Nyní je ale tolerance snížena a pokutu od 500 Kč může očekávat každý, kdo v tomto úseku překročí rychlost 57 km/hod.

V tomto úseku platí omezená rychlost na 50 km/hod., takže i po snížení nastavení radaru zohledňuje nový limit nezbytnou technickou toleranci. „Hlavním důvodem je vysoký pohyb osob do průmyslových objektů Doosan Bobcat a Van Leeuwen. V kontrolovaném úseku jsou mimo jiné i zastávky autobusů, přechod a vjezdy k rodinným domům.Počet přestupků je v poslední době kolem 450 za měsíc. To je hrozivých 15 aut denně, která ohrožují chodce v této oblasti,“ vysvětlil změnu dobříšský starosta Pavel Svoboda.

Komentáře