ŘSD dokončilo opravu mostu na dálnici D4 u Voznice

Foto: ŘSD

PŘÍBRAMSKO – Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v pátek 10. listopadu ráno plně obnovilo provoz na dálnici D4 u Voznice. V uplynulých týdnech tam pracovníci ŘSD opravili mostní závěry na mostu s evidenčním číslem D4-019.11 přes Voznický potok. Doprava mezi 24. – 25. kilometrem byla kvůli tomu částečně omezena.

„Jednalo se o havarijní opravu mostních závěrů nad opěrami OP1 a OP8 pravé poloviny dálnice D4 ve směru Strakonice. Stávající mostní závěry z roku 2000 byly ve špatném stavu, provizorně překryty ocelovými deskami, které vytvářely nízké příčné prahy ve vozovce a výrazně tak snižovaly komfort jízdy,“ uvedl Jiří Veselý z tiskového oddělení ŘSD.

Oprava byla rozvržena do tří etap, během kterých docházelo k částečnému omezení provozu na dálnici a v EXIT 24 (Voznice) byl uzavřen nájezd na pravý jízdní pruh směr Strakonice. Motoristům byla během opravy k dispozici objízdná trasa.

V pátek 10. listopadu byl provoz na dálnici D4 u Voznice zcela obnoven. Zhotovitelem bylo sdružení společností HOBST a.s. a CIRMON s.r.o., které provedlo práce za 8,9 mil. Kč bez DPH.

 

Komentáře