Příbramské betlémy i letos v Galerii Františka Drtikola

PŘÍBRAM – I přes konoravirus veřejnost ani letos nepřijde o tradiční výstavu betlémů v Galerii Františka Drtikola.  Na ní mohou od pondělí 7. prosince do neděle 10. ledna zájemci o místní tradice vidět jesličky ze sbírek Hornického muzea Příbram.

Výstava nabízí ke zhlédnutí dvě desítky historických i současných betlémů z příbramského regionu. „Jádro expozice tvoří cenné historické betlémy z konce 19. a první poloviny 20. století, představující ukázku tvorby horníků z Příbrami i okolí. Doplněny jsou novějšími pracemi, jejichž autoři k tvorbě přistoupili inovativním způsobem a místo dřeva si zvolili méně obvyklé materiály, například textil, keramiku, vlněnou přízi, cín či kameny. Nejmenší návštěvníky zaujme betlém inspirovaný pohádkami,“ zve veřejnost ředitel muzea Josef Velfl.

Další část výstavy betlémů je možné zhlédnout také v pobočce Muzeum zlata Nový Knín, kde nechybí unikátní Vokounův betlém sestávající z více než 120 figur a mnoha staveb. Tam jsou jesličky k vidění od čtvrtka 3. do soboty 19. prosince.

Komentáře