Finanční výbor je bez předsedy, Marek Školoud rezignoval z této funkce

Zastupitel Marek Školoud (TOP 09).

PŘÍBRAM – O velké překvapení se na pondělním zastupitelstvu města postaral zastupitel a předseda finančního výboru Marek Školoud. Ten po tom co oznámil stanovisko výboru k rozpočtu města, rezignoval s funkce předsedy a člena finančního výboru. Zde jsou důvody které ho k tomuto rozhodnutí vedly.

Na jaře tohoto roku jsem se snažil uvěřit tomu, že vedením města avizovaná změna přístupu k finančnímu výboru, která byla nazvána restartem, tedy jakýmsi novým začátkem, skutečně restartem v tomto slova smyslu bude.

Nicméně musím konstatovat, že se žádný restart v tomto smyslu nekonal a naopak jsem nabyl dojmu, že jediným cílem snížení počtu členů výboru na jaře tohoto roku ve spojení se zcela novým způsobem volby jednotlivých členů, bylo zamezit zvolení konkrétního člověka, kterým je Ing. Dvořák, a to přes to, že byl nejvíce politickými subjekty do této funkce nominován a je obecně považován za erudovaného odborníka s mnohaletou praxí, který by mohl být v mnoha směrech na pozici člena finančního výboru městu Příbram prospěšný. Je mi smutno z toho, že nikoliv výhrady vůči odbornosti Ing. Dvořáka, nýbrž určité osobní antipatie k němu hrály podstatnou roli při jeho nezvolení. I přes tuto skutečnost jsem nakonec přijal funkci předsedy finančního výboru a věřil jsem, že se alespoň zlepší komunikace a spolupráce mezi vedením města a finančním výborem v kontextu s úkoly, které zákon finančnímu výboru ukládá.

Bohužel se tak nestalo. Vedle nedostatečného časového prostoru poskytnutého vedením města finančnímu výboru k projednání jednotlivých záležitostí mohu jako další příklad uvést přístup hlavního ekonoma města, který sice předloží finančnímu výboru k projednání variantu rozpočtového výhledu, jenž je však tato varianta již v době tohoto předložení neaktuální, neboť dle jeho slov již existuje varianta další, s nímž však finanční výbor není včas seznámen.

Jsem tak na základě svých dosavadních zkušeností přesvědčen, že by mé další setrvávání ve funkci předsedy finančního výboru bylo v rozporu s mojí představou o fungování tohoto orgánu zastupitelstva a domnívám se, že vedení města žádný skutečný restart nemělo v úmyslu realizovat a nadále finanční výbor trpí pouze jakousi nutnou složkou zákonem uložené organizační struktury obecního vládnutí, nicméně svým neměnným přístupem k němu, neposkytuje dostatečný prostor pro skutečné naplnění úkolů tohoto orgánu zastupitelstva, kterým je zejména kontrola hospodaření a dodržování rozpočtu obce.

Nadále budu nad hospodaření a správou městských financí dohlížet z pozice opozičního zastupitele města.

                                                                                                Mgr. Marek Školoud

Komentáře