Příbramská nemocnice získala mezinárodní ocenění

PŘÍBRAM/MIKULOV – Na konci června se v Mikulově konal XIV. cerebrovaskulární seminář, který byl pro Oblastní nemocnici v Příbrami výjimečný. Získala totiž druhou nejvyšší úroveň mezinárodního ocenění Europian Stroke Organisation (dále ESO) od agentury Angels za rok 2018 pro své iktové centrum. To se zabývá léčbou cévní mozkové příhody neboli mrtvice. Nemocnice se tak zařadila bok nejlepších nemocnic v ČR, které toto ocenění získaly.

„Dosáhli jsme dostatečného počtu pacientů, kteří byli moderně léčeni za splnění daných časových ukazatelů. Znamená to, že se v naší nemocnici léčí cévní mozkové příhody na úrovni srovnatelné s vyspělými evropskými pracovišti,“ vysvětluje MUDr. Jaroslav Korsa, primář neurologického oddělení příbramské nemocnice, které je podstatnou částí iktového centra nemocnice, specializovaného centra zaměřeného na moderní léčbu cévní mozkové příhody (CMP).

Ocenění se udílí na základě informací a dat z jednotlivých iktových center, které analyzuje mezinárodní agentura. Oceňování pracovišť probíhá od loňského roku. V příbramské nemocnici je ošetřováno přibližně 350 až 400 pacientů s CMP ročně. Udělené ocenění je odměnou za dobrou práci nejen neurologického oddělení, ale i jednotky intenzivní péče interních oborů, urgentního příjmu, laboratoří, oddělení zobrazovacích metod, nebo rehabilitace. Není bez zajímavosti, že hodnocená data z iktových center v České Republice jsou srovnatelná s pracovišti v Německu nebo Švýcarsku.

Cévní mozková příhoda neboli mrtvice je akutní onemocnění, které postihuje lidi v nejrůznějším věku. Posunuje se i do nižších věkových kategorií. Nejčastěji se jedná o nedokrvení mozku čili infarkt, nebo méně často o krvácení, což bývá způsobené nejčastěji neléčeným, nebo nesprávně léčeným vysokým krevním tlakem. „Značná část mozkových infarktů bývá způsobena problémem v oblasti srdce. Zejména fibrilací srdečních síní. Prevencí je správné léčení rizikových faktorů a také zdravý životní styl,“ shrnuje závěrem Jaroslav Korsa.

Komentáře