Prevence kriminality na základních školách

PŘÍBRAM – V těchto dnech se opět po roce koná na příbramských základních školách program prevence kriminality. V jeho rámci děti setkávají se zástupci státní i městské policie, armády nebo hasičů, kteří je seznamují se zásadami bezpečného chování a také odpovídají na jejich otázky.

„V rámci dopoledního vzdělávacího programu navštívíme všechny příbramské základní školy. Děti ze třetích ročníků se mohou setkat se zástupci Armády ČR, Oblastní nemocnice Příbram, Policie ČR, a Hasičského záchranného sboru, se kterými akci připravujeme,“ uvedla velitelka městské policie Jaroslava Vodičková.

Od zástupců Armády ČR se například dozvídají základní informace o náplni jejich práce, bezpečnostním prostředí, řešení krizových situací vojenského i nevojenského charakteru či povinnostech občanů ČR. Sestry a lékaři z Oblastní nemocnice Příbram přibližují žákům základy první pomoci při různých úrazech, vysvětlují bezpečné zacházení s léky, přibližují náplň práce záchranářů, lékařů. Příslušníci Policie ČR dětem představují nejen náplň práce policisty, ale také konkrétní útvary policie a jejich používané techniky. Od hasičů se pak děti dozvídají, jak se chovat v případě požáru, jak správně požár či jinou událost nahlásit a také to, co všechno patří do výstroje a výzbroje hasičů.

Ve středu 20. března dopoledne se členy zmiňovaných záchranných složek prožili třeťáci ze Základní školy Jiráskovy sady. V tento den probíhala celoškolní akce Den pro život, kterou přiblížil její koordinátor Jan Jendruščák: „Snažíme se, aby se děti uměly chovat v krizových situacích, aby uměly poskytnout první pomoc, dáváme větší důraz na dopravní výchovu a s tím spojené úrazy v dopravě. Nově máme zařazeno povídání o nebezpečí na internetu. Dnešní akce je pro děti velmi důležitá a prolíná i do běžné výuky.“

Komentáře