Přechod u hřbitova v Dobříši nebude

Ilustrační foto.

DOBŘÍŠ – Už několik let volají obyvatelé Dobříše po zřízení přechodu pro chodce u městského hřbitova. Vedení města chtělo této prosbě vyhovět, ale narazilo u Dopravního inspektorátu Policie ČR v Příbrami.

Město proto zadalo ke zpracování studii dopravnímu projektantovi, který tento záměr vyprojektoval. Jako ve všech projektech, které se týkají dopravy a komunikací, musel být tento záměr projednán s odpovědným orgánem Policie ČR, v tomto případě Dopravním inspektorátem Policie ČR v Příbrami. Ten bohužel k tomu záměru vydal nesouhlasné stanovisko. „Bylo pro mě překvapením, když mi policisté sdělili, že nejnebezpečnější místo pro přecházení lidí je přechod pro chodce,“ uvedl dobříšský místostarosta Tomáš Hadžega, který se v otázce zřízení přechodu osobně angažoval. Navíc podle svých slov marně namítal, že většina lidí přechází právě po přechodu pro chodce a tudíž se s vozidlem mohou potkat někde jinde.

Radnice měla v záloze ještě druhou variantu a tou byly semafory. Ani tato varianta ale není pro policii přijatelná. „Problémem je že silnice se u hřbitova jednak nenapojují v jednom místě a za druhé se jich tam napojuje hodně,“ vysvětlil Hadžega. Tato varianta by proto byla velmi těžko řešitelná projekčně a byla by i finančně nákladná a to v řádech miliónů korun. „Jediným řeším tak je, že v té křižovatce bude vybudovaný ostrůvek, uprostřed té Pražské ulice, který bude mít šířku asi metr osmdesát a těm starším občanům, kteří chodí na hřbitov, umožní přejít bezpečně oba jízdní pruhy,“ říká dobříšský místostarosta.

Komentáře