Galerie zve na koncert, komentované prohlídky či vernisáž návrhů na obnovu náměstí J. A. Alise

PŘÍBRAM – Na tento týden připravila Galerie Františka Drtikola hned několik akcí. Je mezi nimi koncert, komentované prohlídky či vernisáž výstavy soutěžních návrhů na revitalizaci náměstí J.A. Alise v Březových Horách.

První akcí, kterou galerie tento týden nabízí je v úterý 18.10. v 17 hodin koncert žáků a pedagogů ZUŠ Příbram z náměstí T.G.M. Bude to jejich 1. Podzimní koncert.

Vernisáž výstavy soutěžních návrhů na revitalizaci náměstí J.A. Alise v Březových Horách.

vernisáž 19. října od 14.30 hod.

Výstava prezentuje soutěžní návrhy všech šesti týmů, kteří se zúčastnili veřejné architektonické soutěže na revitalizaci náměstí J. A. Alise v Příbrami – Březových Horách. Cílem soutěže bylo najít kvalitní řešení jak oživit a proměnit náměstí na důstojný prostor, tak aby odpovídal jeho významu a historickému kontextu původní hornické osady Březové Hory.

Březové Hory byly do 1. poloviny 20. století samostatným městečkem s rozsáhlou důlní činností. Ve 2. polovině 20. století, kdy došlo k rozvoji těžby uranu v Příbramském revíru, zaznamenala Příbram překotný stavební vývoj, kdy bylo vybudováno celé Březohorské sídliště, a proběhla výstavba rodinných domů na úpatí odvalů Březových Hor, čímž došlo k propojení obou měst.

Náměstí J. A. Alise na Březových Horách

Přestože už náměstí J. A. Alise pozbylo svého významu z doby, kdy Březové Hory byly samostatnou obcí, neztratilo nic na svém významu pro obyvatele této městské části. Náměstí J. A. Alise je tak přirozeným centrem třetí nejdůležitější části Příbrami – Březových Hor.

V soutěži proto šlo především o to nabídnout řešení, jak obnovit a podpořit jeho původní ztracenou funkci – tj. náměstí jako místo komunikační, místo pro obchod, občanskou vybavenost a místo pro setkávání obyvatel – a akcentovat tak význam celé městské části. Výstava potrvá od 20. října do 17. listopadu.

Komentovaná prohlídka Zámečku – Ernestina se stavebním historikem Michalem Profantem.

19.10. v 17 hodin

Příbramská tvrz – zámek je po více než šest a půl století nepřehlédnutelným objektem města, přímo související s jeho historickým vývojem. Ať byl arcibiskupskou tvrzí a sídlem správy panství, smutnou zříceninou, zámkem nebo sídlem báňské akademie, nabýval různých podob a účelu, které se odrazily v jeho stavební podobě, ve které dnes můžeme číst jako v knize. Prohlídka bude zaměřená především na historicky nejatraktivnější středověké

Zámeček-Ernestinum.

jádro, palác někdejší tvrze, založené arcibiskupem Arnoštem z Pardubic. Navštívíme tak prostory typické obytné dispozice s provozním a hospodářským zázemím menšího panského sídla 14. století. Bez zajímavosti nezůstane novověká adaptace starého objektu v barokní zámek a postupná proměna budovy pro účely akademie a relativně nedávná památková obnova.

Komentovaná pohlídka výstavy Terezy Kabůrkové

20.10. v 17 hodin

Komentovanou prohlídku k výstavě Nebe, světlo, háj Terezy Kabůrkové doplní autorka o cvičení čchi-kungu. Zažít umění a pocítit čchi můžete 20.10. od 17 hodin v Galerii Františka Drtikola.

 

Komentáře